Toepassing politiek verlof raadsleden: de medische verklaring

Raadsleden hebben onder bepaalde omstandigheden (ziekte, zwangerschap) recht op politiek verlof.

Lastige omstandigheid daarbij is dat huisartsen en medisch specialisten steeds vaker weigeren de verklaring af te geven die nodig is om een dergelijk besluit op te baseren. Uitkomst kan zijn dat raadsleden sinds de invoering van landelijke regelgeving in 2019 (Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, art 3.3.5.) toegang hebben tot bedrijfsgeneeskundige zorg: de bedrijfsarts. De bedrijfsarts is veel beter op de hoogte van de bijzonderheden van een politiek aangestuurde organisatie en geeft de verklaring wèl af.