Terugblik Algemene Ledenvergadering en Praktijkdag

Naast de algemene ledenvergadering (ALV) op 7 juni, hebben we de Praktijkdag geïntroduceerd.

We waren te gast in het mooie Provinciehuis van Noord Brabant in Den Bosch. Naast griffiers waren er ook medewerkers en raadsadviseurs/ondersteuners uitgenodigd. We kijken terug op een geslaagde dag met inspirerende workshops en volop ruimte voor ontmoeting.

ALV
Hans Rijs werd door voorzitter Kirsten ten Cate bedankt voor zijn betekenisvolle rol voor de vereniging als director bij het International Institute of Municipal Clerks. Daarin zijn de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt m.b.t certificering en kennisuitwisseling. Ook heeft Hans de Praktijkdag vanuit de UK geïntroduceerd. We hopen dan ook dat Hans zich blijft inzetten voor het internationale werk.

Hans
Ruurd Palstra werd benoemd als vice-voorzitter. Ruurd gaf tevens een toelichting op het bestuursstandpunt op het rapport Eigenstandig en Onafhankelijk. ‘Versterk de onafhankelijke positie van griffiers in het openbaar bestuur en reduceer de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van hun rol!’ Deze oproep deed Ruurd als reactie van de VvG naar het ministerie van BZK op het rapport 'Eigenstandig’.

Ruurd

Arjen van der Lugt gaf een toelichting op de jaarrekening.

Arjen

Arend Meijer en Menso Bosma zijn benoemd als nieuwe leden voor de kascommissie. Tot slot namen we afscheid van Will Scheepens die met hart en ziel lid is geweest van de Juridische Vraagbaak en nu toch echt wat rustiger aan gaat doen.

Will

Ook namen we afscheid van Paul Piket als bestuurslid die helaas om gezondheidsredenen besloten heeft om terug te treden. De vereniging bedankt hun (nogmaals) hartelijk voor hun inzet!

Workshops
Naast de ALV werden er 11 workshops gegeven, een deel georganiseerd door sponsoren.

Regionale samenwerking en democratische legitimiteit
Het democratisch gehalte van regionale samenwerking staat permanent op de agenda van de commissie Openbaar Bestuur. Na het Jaarcongres 2023 zijn i.s.w. Marije van de Berg acht aandachtspunten geformuleerd. Afgelopen vrijdag werden voorbeelden uit de praktijk besproken: Martien Timmermans uit Purmerend gaf een inkijkje in het  regionaal griffieteam in Zaanstreek-Waterland. De regiogriffier van de Kop van Noord-Holland (John Hagens uit Den Helder), lichtte zijn werk toe en Wim Geboers uit Geldrop-Mierlo nam ons mee naar het regionaal griffieoverleg van de metropoolregio Eindhoven. Omdat iedere regio weer een iets andere context kent, werd vervolgens in groepjes uitgewisseld wat de ambities in de eigen regio zijn en welke tips en ideeën uit deze voorbeelden daarbij zouden passen. Kortom: volop inspiratie om als griffiers de regionale rol in te vullen!

Artificial intelligence & raadsinformatie
Debatrijk gaf een workshop over de inzet van Artificial intelligence (AI) om het raadswerk te ondersteunen. AI kan o.a. worden ingezet bij het samenvatten en het analyseren van raadsvoorstellen of bij het maken van dossiers. Ook is het mogelijk om inzicht te krijgen in vergader en spreekvaardigheden met tips voor verbetering. Kortom de mogelijkheden van AI zijn legio!

AI

Vernieuwde Ontwikkelscan
Tijdens de ALV werd de vernieuwde Ontwikkelscan van de commissie Professionele Ontwikkeling gelanceerd. Berenschot heeft in opdracht van de commissie o.b.v. uitgebreid literatuuronderzoek een aantal nieuwe competenties toegevoegd. Tijdens de aansluitende workshop, gaf Berenschot een toelichting op de werkwijze en keuzes die gemaakt zijn bij deze herijking. Daarna konden de deelnemers de nieuwe scan zelf invullen. Vervolgens ontvingen zij per mail een rapport met aanbevelingen voor verdere ontwikkeling. Wil jij jezelf ook verder ontwikkelen? Vul dan de vernieuwde ontwikkelscan in. De scan is ook geschikt voor raadsadviseurs.  

Sophie

Arbeidsmarkt
WimDavidse van Dzjeng, nam de deelnemers mee in zijn visie op de arbeidsmarkt en wat er nodig is om werknemers te hebben en te houden. Het antwoord is simpel, maar vraagt toch meer dan vaak geboden wordt: verbinding! In Nederland is de verbinding met de organisatie of het werk relatief laag. Tegen de achtergrond van een toenemende vergrijzing en een blijvend krappe arbeidsmarkt, vraagt dit om nieuw werkgeverschap dat opwinding en verbondenheid kent. Ook op griffies is 'purpose' en inspiratie onontbeerlijk om gemotiveerd steun te blijven geven aan de (lokale) democratie. Waardering, collegialiteit, gedeelde waarden en doelen zorgen voor (ver)binding. Dat vraagt om visie, echte betrokkenheid en een ‘wij-gevoel’. Interessante kost om op voort te borduren binnen griffies maar ook binnen de vereniging. 

Trends en ontwikkelingen binnen de lokale overheid
Notubiz keek samen met de aanwezigen naar de trends en ontwikkelingen binnen de lokale overheid. Wat komt er allemaal op griffies en de gemeenteraad af? Wat betekent dit op de korte termijn. En hoe kunnen griffies daarop inspelen? Het kwam allemaal aan bod. Ook werd een kleine sneakpreview gegeven van de ontwikkelingen waar zij mee bezig zijn op het gebied van AI en zoeken.

Positionering van de griffier in de bestuurlijke driehoek
&BAS gaf een workshop over de positionering van de griffier in de bestuurlijke driehoek. De workshop ging in op de bewustwording over de eigen positie in het speelveld en de mogelijkheden om deze te beïnvloeden.

En verder…
Gaf de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een workshop over collegevorming. Het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid gaf een workshop over de Wet open overheid, geheimhouding en alles wat daar bij komt kijken. Arbor gaf een workshop over het bouwen van digitale bruggen tussen overheid en burgers om de betrokkenheid te versterken. Jacot gaf een workshop over vergadertechnieken en tot slot gaf het Perikles Instituut een workshop over de beperkingen van het vergadermodel en hoe daar mee om te gaan.

Evaluatie
Wat ons betreft was het een boeiende dag vol kennis, netwerk- en ontwikkel mogelijkheden. We hoorden ook veel positieve reacties van de deelnemers. Een van de aanwezige griffiers gaf aan: ‘Fijn dat ook raadsadviseurs konden aansluiten. Ik vind dat een verrijking en goed voor de toekomst!’

We zijn ook benieuwd wat jij er van vond. Wil je hierover een aantal vragen beantwoorden? Dit kan via het volgende formulier. Alvast hartelijk dank voor je deelname aan de evaluatie! Jouw feedback is zeer waardevol voor ons.