Raad moet verplicht een participatieverordening opstellen

Gemeenteraden worden verplicht om een participatieverordening op te stellen.

Dit betekent dat gemeenteraden moeten vastleggen hoe inwoners betrokken worden bij het besluitvormingsproces. Voor griffiers zal dit hun rol in het faciliteren van burgerparticipatie verder definiëren en versterken​.

Deze opdracht aan gemeenteraden is vastgelegd in de nieuwe wet Versterking participatie op decentraal niveau. De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag ingestemd met deze nieuwe wet. De wet gaat per 1 januari 2025 van kracht. Daarna is er een overgangstermijn van twee jaar waarin de gelegenheid is om de participatieverordening op te stellen.