Neem alle inwoners serieus, ook extremisten

Op het VNG congres organiseerden de: VvG, NGB, NVvR, VGS en de wethoudersvereniging een deelsessie over vakmanschap en hoe om te gaan met teleurgestelde en boze inwoners.

De boodschap hoe als burgemeester, raadslid, wethouder en ambtenaar om te gaan met boze, teleurgestelde inwoners is helder: neem alle inwoners serieus, dus ook extremisten en complotdenkers. Serieus nemen houdt in dat je als bestuurder, volksvertegenwoordiger en ambtenaar belangstelling hebt en interesse toont in het wereldbeeld van inwoners. De belangrijkste opgave daarom: ga met mensen praten, ook met extremisten.

Taal doet ertoe
Kom uit de ivoren toren die de overheid is geworden. Durf als vertegenwoordiger van de overheid zelfkritisch te zijn. “Want de overheid maakt ook fouten. Dus is het belangrijk te laten zien met welke bril je kijkt en durf te praten over wat waar is”, betoogde Peels. “Het ultieme doel van de Toeslagenaffaire is heling en verzoening. Een belangrijk punt daarbij is: durven mensen die dit veroorzaakt hebben te erkennen wat zij hebben veroorzaakt?”. Taal doet er daarom toe in de gesprekken, betoogde Laurentien van Oranje. “Wie bepaalt wat ruimhartig is? Het is pas ruimhartig als de ander dat ook voelt”. “Als je in gesprek gaat met een inwoner is dat niet hetzelfde als dat je zegt ik ben het met je eens” onderstreept Peels.

Belasting betalen
Een belangrijke reden waarom politieke ambtsdragers tijd vrij dienen te maken voor wat inwoners bezighoudt, is om het vertrouwen in de overheid te herstellen. “Als kinderen van de ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire zo boos zijn dat zij geen belasting meer willen betalen, dan is het aan ons als overheid om ervoor te zorgen dat het vertrouwen wordt hersteld”, betoogde Laurentien van Oranje. “We moeten als bestuurders en vertegenwoordigers van de overheid bij onszelf beginnen. Fatsoenlijke omgangsvormen onderling doen er dan ook toe.”

Tips
Voor burgemeesters, raadsleden, wethouders en andere politieke ambtsdragers is het belangrijk hun repertoire van handelen uit te breiden of in ieder geval ruimte te geven om meer tijd te besteden aan het spreken met inwoners. Belangrijke aandachtspunten daarbij: creëer plekken om goed te kunnen luisteren, neem inwoners serieus, stel praktische en ethische grenzen, wees rechtvaardig en transparant en treedt op met waardigheid en respect. Geef het goede voorbeeld en benader niet alles vanuit het perspectief dat een inwoner geld kost. “Als vertegenwoordiger van de overheid kun je ook zeggen: het spijt mij”.

Meer informatie
Voor wie meer wil weten hoe om te gaan met boze, teleurgestelde inwoners is er het boek “Elkaar eerlijk behandelen” van Kees van den Bos. Dit is erop gericht om wantrouwen, polarisatie en complot denken voor te zijn.

Diversiteit en inclusiviteit
Klik hier voor een verslag van de deelsessie diversiteit en inclusiviteit.