Meer online agressie tegen vrouwelijke politici

Vrouwelijke politici in gemeenten, provincies en waterschappen zijn vaker slachtoffer van online agressie en geweld dan hun mannelijke collega’s.

Bijna de helft van de vrouwelijke decentrale politici heeft hiermee te maken gehad. Bij mannelijke politici gaat dit om ruim 35%. Bijna een op de drie vrouwen geeft aan drie of meer online incidenten te hebben meegemaakt in de afgelopen 12 maanden. Bij mannen is dat 22%.

Dat blijkt uit onderzoek dat Atria en Ipsos I&O in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoerden, naar online verbale agressie of bedreiging en intimidatie. Lees verder