Medewerking aan onderzoek gevraagd naar invloed genderdiversiteit op sociale veiligheid

Voor mijn scriptie voor de Bachelor Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam doe ik onderzoek naar de relatie tussen genderdiversiteit in het bestuur van decentrale overheden en de sociale veiligheid van werknemers en de invloed van genderstereotypering op deze relatie. 

Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar werknemers van decentrale overheden die een enquête van ongeveer 5 minuten willen invullen. Dat kan via deze link of via de QR-code.

Alvast hartelijk bedankt.
Namens Indy Mudde