Hulp bij invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) een feit.

Onze ambtelijke aanstelling verandert in een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Voor de rechtspositionele aanspraken zelf verandert dat niets. Wel heeft de overgang naar het civiele recht gevolgen voor de positie van de werkgeverscommissie en voor de griffier. De raad blijft werkgever van de griffier, maar de griffier valt ook onder de plaatselijk afgesproken Cao (Personeelshandboek). Daarnaast wordt de burgemeester de enige die bevoegd is tot het ondertekenen van de aanstelling. Om een en ander goed te regelen, heeft de Commissie Belangenbehartiging een paar voorbeelden opgesteld:

  • een memo voor de werkgeverscommissie waarin de veranderingen worden uitgelegd
  • een memo over het Personeelshandboek
  • een voorbeeld volmachtverlening van de burgemeester

Over dit eerste voorlopige advies over de invoering van de Wnra is inmiddels een flink aantal verdiepende vragen ontvangen. Reden voor de Commissie Belangenbehartiging om een lijst op te stellen van veelgestelde vragen met antwoorden daarop. De antwoorden zijn opgesteld door een deskundig arbeidsrechtadvocaat, bureau Aantjes te Den Haag. De lijst vind je hier.
We hopen dat je er bij de invoering van de Wnra in jouw raadsgriffie profijt van hebt.

Naar aanleiding van de juridische analyse over de implicaties van de Wnra in de vorm van een FAQ-lijst, kreeg de Commissie Belangenbehartiging veel vragen. Met name vragen naar beschikbare voorbeelden van aanwijzingsbesluiten en andere raadsbesluiten om de Wnra te implementeren in je gemeente. Jullie treffen ter inspiratie enkele voorbeelden uit provincie- en gemeenteland aan. Let bij het gebruik daarvan wel op eventuele specifieke lokale afspraken.