Het model-PvE voor een RIS/SIS is beschikbaar

Een werkgroep van griffiers en griffie-informatiespecialisten heeft samen met VNG-R een model Programma van eisen opgesteld voor de aanbesteding van een RIS of SIS.

Het model Programma van eisen is nadrukkelijk een handreiking voor de huidige situatie; als je nu of binnenkort voor een aanbesteding staat, kan je hier gebruik van maken. In het proces heeft ook een consultatie van de aanbieders plaatsgevonden, zodat het aansluit bij wat nu beschikbaar is aan mogelijkheden. Daarnaast blijven we met elkaar in gesprek over de ontwikkelingen van de toekomst: waar willen we heen als griffiers? Welke functies gaat het RIS/SIS in de toekomst nog meer vervullen, voor volksvertegenwoordigers én voor inwoners? De griffie van Almere heeft hierin het voortouw genomen en werkt met een aantal griffiers aan een projectplan. We laten jullie daar binnenkort meer over weten.