Heisessie commissie Openbaar Bestuur

De commissie Openbaar Bestuur volgt de ontwikkelingen op het terrein van het lokaal bestuur en beziet de betekenis hiervan voor de functie van griffier, zijn of haar rol in de bestuurlijke driehoek en de positie van de raad.

Misschien ben je dit jaar al wel eens bij één van onze workshops geweest. Zo organiseerden we in januari een sessie over prioriteiten stellen voor de raad met Marije van de Berg en Vincent van Stipdonk, kon je in maart mooie ideeën opdoen bij de inspiratiesessie over de kwaliteit van raadsvoorstellen en organiseerden we tijdens de ALV in juni twee workshops over regionale samenwerking en over de Wet open overheid (Woo).

Nieuwe plannen
Nieuwe plannen zijn er ook genoeg. Op vrijdag 28 juni vond de jaarlijkse heidag van de commissie Openbaar Bestuur plaats. Daarin maakten we plannen voor de tweede helft van 2024 en 2025. Met welke thema’s blijven we aan de slag, welke vallen af en welke thema’s willen we nieuw oppakken?

Workshop griffierscongres
Dit najaar ga je sowieso nog van ons horen tijdens het griffierscongres, waar we een workshop organiseren over polarisatie en een workshop n.a.v. aanleiding van het rapport ‘Koester de democratie’. Er wordt nog gewerkt aan een Q&A over de Woo en een publicatie met mooie voorbeelden op het gebied van regionale samenwerking. Tot slot willen we nog een ‘lotgenotenoverleg’ organiseren voor griffiers die werken met een ambtelijke fusieorganisatie.

2025
Voor 2025 ligt de focus op de thema’s vertrouwen in de lokale democratie, de politisering van bestuurlijke vraagstukken, recente en komende wetswijzigingen en intern samenspel. De precieze invulling daarvan werken we dit najaar uit. We denken hierbij i.i.g. aan een aantal masterclasses voor griffiers. Wordt vervolgd!