Adviescommissie integriteit voor het voorkomen van belangenverstrengeling

Integriteit en nevenfuncties van raadsleden kunnen spanning oproepen bij het neutraal uitvoeren van raadswerk.

Er zijn daarom regels over de nevenfuncties van raadsleden en over deelname aan stemming en beraadslaging bij onderwerpen waarbij het raadslid betrokken is. Raden kunnen aanvullende maatregelen nemen om belangenverstrengeling te voorkomen. In zeven gemeenten in Nederland gebeurt dit door middel van een commissie integriteit. Lees verder