Workshop archivering

De workshop over archivering was een samenwerking tussen Notubiz en de mensen van het stadsarchief van Schiedam.

De Archiefwet is niet gedualiseerd, zodat de verantwoordelijkheid van archivering onder het college valt, maar de griffier heeft natuurlijk wel zijn eigen wensen. In Schiedam is dat met een niet-hiërarchisch mandaat opgelost. Esther Meerburg van het E-depot vertelde dat in Schiedam alle raadsverslagen vanaf 1850 inmiddels zijn gedigitaliseerd.

In Schiedam zijn met een eigen stadsarchief de lijnen kort: men zit zelfs in hetzelfde gebouw. Maar ook wie op een regionaal archief is aangewezen: Het college krijgt jaarlijks een adviesrapport van dat regionaal archief. Daar kunnen ook interessante aanbeveling in staan voor de griffie. En zoek je archivaris sowieso op! Laurens Priester drong er wel op aan de wettelijke termijn van overdracht aan het archief (meestal 10 jaar) niet helemaal op te zoeken, omdat de kwaliteit van data ook wel achteruit gaat. Het archief zorgt voor duurzame opslag.