Opleidingen

Als onderdeel van de uitvoering van de professionaliseringsagenda heeft Edubookers in opdracht van de vereniging een opleidingsgids gemaakt. Daarnaast houden we een overzicht bij van interessante opleidingen voor griffiers en medewerkers op een griffie. Ook zijn er vanuit de Vereniging intervisiegroepen voor griffiers. Tevens is er een scholingsfonds voor griffiers en plv. griffiers met een beperkt scholingsbudget. 

Overzicht opleidingen 

De commissie Professionalisering houdt een overzicht bij van interessante opleidingen voor griffiers en medewerkers op een griffie. Daarin kan je opleidingen vinden die specifiek gericht zijn op het griffiersvak en de werkzaamheden op de griffie. 

Overzicht opleidingen

Ben je op zoek naar een opleiding die past bij je ontwikkelmogelijkheden? Er is een ontwikkelscan voor griffiers'. Door deze scan in te vullen, krijg je inzicht in je compententies en de punten waarop je je nog verder kunt ontwikkelen. 

Vul de ontwikkelscan in

 

Scholingsfonds

De vereniging beschikt over een opleidingsfonds. Hiertoe heeft de vereniging vanuit het ministerie van BZK subsidie verkregen. Griffiers met een beperkt eigen scholingsbudget, kunnen een beroep doen op dit fonds. Hierbij dient te worden aangegeven waarvoor de aanvraag is en waarom er geen budget is. Er is ruimte voor een aantal aanvragen per jaar. Wil je een aanvraag doen, dan kun je contact opnemen met het bureau. Beoordeling vindt plaats door Raymond Jeene (penningmeester), Lammy Roest (voorzitter van de commissie) en Hester den Oudsten (directeur). Er is ruimte voor een aantal aanvragen per jaar.

Aanvraag scholingsfonds

Intervisie

De vereniging biedt de mogelijkheid om via intervisiebijeenkomsten kennis uit te wisselen met collega's. Er zijn regionale intervisiegroepen die, met subsidie vanuit het ministerie van BZK, onder professionele begeleiding een aantal keer per jaar digitaal bij elkaar komen. Intervisie ondersteunt griffiers in hun persoonlijke ontwikkeling. Heb je interesse in deelname aan een intervisiegroep? Laat dit dan weten via: info@griffiers. We sturen een  bericht als er weer plaats is in de groepen.