IIMC en certificering

De vereniging is aangesloten bij het internationale samenwerkingsverband van griffiers (IIMC). Het IIMC is de certificerende instantie voor het vak van griffiers. Als lid van de vereniging ben je automatisch lid van het IIMC en kun je, met voldoende ervaring en opleiding, in aanmerking komen voor certificering.

Wat is IIMC?

Het International Institute of Municipal Clerks (IIMC) is een wereldwijde non-profitorganisatie, opgericht in 1947 en gevestigd in de Verenigde Staten. Het is een gerenommeerd instituut met een lange historie. Zij bevordert onder meer de opleiding en certificering van griffiers aan internationale instituten, hogescholen en universiteiten. Het IIMC spant zich in voor continue educatie en professionele ontwikkeling van ambtenaren door opleidingen, publicaties, netwerkbijeenkomsten, certificering van opleidingen, jaarlijkse conferenties en onderzoek. Het IIMC biedt internationaal mogelijkheden om te groeien ook via het zogenaamde ‘Study Abroad Program’. 

Certificering: CMC en MMC

Het IIMC heeft een systematiek van certificering ontwikkeld, dat ook voor Nederlandse griffiers toegankelijk is. De Vereniging van Griffiers, Bestuursacademie Nederland en ISBW Hogeschool hebben samen het Dutch Institute of Municipal Clerks (DIMC) opgericht om vanuit het Nederlandstalige perspectief invulling te geven aan de educatieve doelen van de beroepsgroep en van het IIMC. Centraal staat het versterken en professionaliseren van het openbaar bestuur. Arnout van Kooij, lid van de commissie professionalisering, is momenteel director van het DIMC.

Via het DIMC kun je de titel CMC (Certified Municipal Clerk) of MMC (Master Municipal Clerk) aanvragen. 

De vereniging stimuleert leden om zich te laten certificeren. Certificering kan helpen je te profileren als een griffier die tijd en energie steekt in blijvende ontwikkeling van jezelf en van het vak.

Inmiddels hebben ruim 70 collega-griffiers een CMC of MMC-titel behaald. In het kader van de professionaliseringsagenda, en de daarin besloten ambitie van permanente educatie, wordt momenteel gewerkt aan de borging van deze vrijwillige certificering. Daarbij kijken we onder andere hoe we deze vrijwillige certificering aantrekkelijker en breder toegankelijk kunnen maken.

De opleidingen ‘Griffier’ en ‘Leiderschap' in de publieke sector van de Bestuursacademie zijn erkend door het International Institute of Municipal Clerks (IIMC). Dat geldt ook voor de opleiding ‘Meesterschap voor griffiers’ van de Thorbecke Academie. Met het succesvol afronden van de opleidingen leggen de deelnemende griffiers de educatieve basis om aanspraak te kunnen maken op de titel CMC of MMC. Ook met andere opleidingen die worden aangeboden via de opleidingsgids kunnen punten gehaald worden om aanspraak te maken op deze titels. 

Met de webinars die via het IIMC Online Professional Development Program worden aangeboden, kunnen ook CMC of MMC punten worden behaald. 

Hoe werkt het? 

Je bent al enige tijd griffier, hebt de nodige opleidingen gevolgd om het vak goed uit te kunnen oefenen en wilt de mogelijkheid van certificering onderzoeken of een titel aanvragen. In de handleidingen hieronder lees je hoe je een aanvraag in gang zet. De vereniging helpt je hier graag bij. Neem hiervoor contact op met Ralph de Vries van het bureau.