Rechtspositie

Dit dossier behandelt o.a. HR21 functieprofiel, de rechtspositie en de werkgeverscommissie.

De vereniging werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden als het gaat om de positionering van de griffier. Het bestuur van de VNG heeft ingestemd met 1 profiel voor de beschrijving van rol en positie van de griffier. Dit nieuwe profiel gaat uit van een gelijkwaardige positie van de griffier in de zogeheten lokale driehoek, die bestaat uit burgemeester, gemeentesecretaris en griffier. Dit profiel zal de huidige drie profielen in HR21 vervangen.

Uitgangspunt is dat de taken die in de profielen staan beschreven door iedere griffier vervuld worden, maar dat de mate waarin (hoeveel, hoe vaak) kan variëren per gemeentegrootte of behoefte van de raad. 

Voor de overige griffiemedewerkers vind je de profielen hier:  

De rechtspositie van de griffier is in 2018 geactualiseerd. In deze uitgave worden de ontwikkelingen in de (rechts)positie van de griffier geschetst, de wijze waarop de raden en werkgeverscommissies daarmee om kunnen gaan en wordt een vooruitblik gegeven op de gevolgen die de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de griffie(r) zal hebben.

Op 25 september 2018 vond het webinar rechtspositie plaats. Je kunt het webinar terugkijken via deze link. De vragen die gesteld zijn tijdens het webinar worden hier beantwoord.