Burgerparticipatie

In dit dossier verzamelen we relevante informatie en voorbeelden van burgerparticipatie.

Wat is burgerparticipatie?

Bij burgerparticipatie staat de manier waarop inwoners en hun organisaties invloed op het gemeentelijk beleid kunnen uitoefenen centraal. Gemeenten vragen burgers om mee te denken of mee te doen. Burgerparticipatie wordt vaak ingezet om draagvlak te creëren, kennis en ideeën op te halen en om burgers aan te zetten tot actie.

Burgerparticipatie ontwikkelt zich de laatste jaren van burgerinspraak naar burgerinitiatieven en samen beleid maken. Jouw gemeenteraad wil burgers betrekken bij besluitvorming. Maar hoe doe je dat?  En wat zijn de ervaringen van griffiers?

Kennis

Om je op weg te helpen hebben we de volgende informatie verzameld:

Onderzoeksrapport 'De rol van griffiers bij inwonersparticipatie' 

De vraag over de rol van griffiers bij inwonersparticipatie en hoe die rol vorm te geven stond centraal in het onderzoek. In dit filmpje vertelt onderzoeker Rick van Well over de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Het rapport is besproken tijdens een workshop op het Jaarcongres en een online-bijeenkomst in november 2020. Hieruit blijkt dat veel griffiers het tot hun taak rekenen om de raad te faciliteren in hun relatie met de inwoners, maar dat het vaak ontbreekt aan procesafspraken. Ook wat gebruik van tools en mogelijkheden betreft kunnen we veel van elkaar leren. 

Participatieverordening

De Participatieverordening wordt binnenkort verplicht. Hierin worden afspraken gemaakt over het proces van participatie: wanneer wel en wanneer niet? Er is inmiddels een voorbeeld-verordening opgesteld door de VNG, met daarbij een handige handreiking hoe je het gesprek kunt voeren om tot een verordening te komen. 

AVG 

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft onder meer gezorgd voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten
  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties
  • dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgevens, subpagina Algemene informatie AVG | Autoriteit Persoonsgegevens, vind je algemene informatie over de AVG.

Handreiking casuistiek-gegevensbescherming gemeenteraad

De Informatiebeveilingsdienst (IBD) van de VNG heeft samen met de VvG een handreiking casuistiek-gegevensbescherming gemeenteraad opgesteld. Dit document kan dienen als afwegingskader bij de omgang met persoonsgegevens.

 

Nieuws

Het programma Democratie in Actie is formeel afgesloten, en laat veel ervaringen van gemeenten na om je voordeel mee te doen! 

Het programma Democratie in Actie heeft veel opgeleverd.

Hoe ontwerpen we de lokale debatruimtes van de toekomst, zodat ze bijdragen aan een betere verbinding tussen burger en politiek?