Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen van de vereniging zijn kort getraind om aan de rol invulling te geven. Zij willen toegankelijk, betrouwbaar, respectvol en positief kritisch werken. 

Waarvoor kun je bij hen terecht?

Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld functioneringsproblemen, conflicten en aanvaringen, een vertrouwensbreuk, of de vraag of het griffiersvak wel iets voor je is. Dat zijn allemaal vragen waarvoor je contact kunt opnemen met de vertrouwenspersoon. Deze kan klankborden, heeft een luisterend oor en weet de juiste weg om mensen door te verwijzen voor coaching, juridische ondersteuning, etc.

Wat doen ze en wat niet?

De vertrouwenspersoon is behulpzaam bij het op een spoor zetten van degene die hulp zoekt, met doorverwijzen, met contacten leggen met derden. De vertrouwenspersoon is er niet om het probleem over te nemen, om praktische belangen te behartigen of de Ombudsman of –vrouw te zijn.

Vertrouwenspersonen zullen ook responsief werken. Dat betekent dat wanneer er signalen worden gegeven over collega's die op een bepaald moment in een niet eenvoudige situatie verkeren, contact zal worden opgenomen. Dan zal blijken of het contact al dan niet terecht is geweest. Maar onder het motto beter een keer te vaak gebeld dan vergeten te bellen, zal die rol met zorgvuldigheid worden ingevuld.

Profielfoto Onno de Vries
Onno
de
Vries
Voorzitter cie. Belangenbehartiging en Coördinator Vertrouwenspersonen
Gemeente Tytsjerksteradiel
Belangenbehartiging
Vertrouwenspersonen
Profielfoto Evert Bunt
Evert
Bunt
Commissielid
Gemeente Hollands Kroon
Belangenbehartiging
Vertrouwenspersonen
Profielfoto Paul Piket
Paul
Piket
Commissielid
Gemeente Breda
Belangenbehartiging
Vertrouwenspersonen
Profielfoto Elsbeth van Straaten
Elsbeth
van
Straaten
Commissielid
Gemeente Roosendaal
Vertrouwenspersonen