Commissie Belangenbehartiging

De Commissie Belangenbehartiging houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met het behartigen van belangen van onze beroepsgroep. We volgen hierin de actualiteiten en wetswijzigingen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

  • Informatie over de (rechts)positie van de griffier.
  • Informatie over de positie van de griffier in herindelingsgemeenten (vooraankondiging)
  • Informatie over de Nieuwe Ambtenarenwet (Wnra)
  • Informatie over de samenwerking met de werkgeverscommissie
  • Functieprofielen van griffier en medewerkers griffie (zie dossier Rechtspositie)

Waar maken wij ons sterk voor?

  • Sterke profilering en positionering van de griffier – Positionpaper.
  • Goede relatie griffier en werkgeverscommissies. Zie hiervoor de Handreiking Werkgeverscommissie en de Tien treden van goed werkgeverschap.
  • Afstemming met griffiers die actief zijn in de VNG en andere gremia.
  • Vertrouwenspersonen: vertrouwenspersonen zijn er voor collega-griffiers die in de problemen komen. De vertrouwenspersonen functioneren zelfstandig binnen de vereniging en zijn gekoppeld aan de Commissie Belangenbehartiging.

Waar kom je ons tegen?

We zijn bezig met een aanbod aan startende griffiers, bijvoorbeeld een ‘klasje’ voor beginnende griffiers, zoals ook de burgemeesters kennen, staat op de rol.

De leden van de commissie schuiven op verzoek graag aan bij griffierskringen om met elkaar in gesprek te gaan over de werkgeverscommissies en vertrouwenspersonen.

Wat doe jij nou?!

Dat griffier het mooiste beroep op aarde is weten wij allang! Aan de andere kant: iets is alleen maar leuk, omdat het een keer ophoudt…
Daarom start de VvG met een serie van interviews met collega’s die een opvallende carrière move hebben gemaakt. Waarom deden ze dat? Wat beweegt ze? Waar kijken ze op terug? Hebben ze nog tips of brengen ze collega’s op een idee? Evert Bunt is onze razende reporter die de interviews verwerkt in een column.

1: Hendrik Jan van de Vliert, was: griffier in de gemeente Rijssen-Holten, werd: adviseur strategie, communicatie, juridische zaken en financiën in Brummen.
2: Nancy Mosterman, was: griffier van Lelystad, werd: adviseur bij waterbedrijf Vitens.
3. Janneke Braam: was: griffier bij de provincie Limburg, werd: secretaris RvB / RvT en directeur bestuursbureau bij zorgorganisatie Pluryn.

 

 

 

Eveline Hamelink-van Rens
Eveline
Hamelink-van Rens
Commissielid en secretaris
Gemeente Lansingerland
Belangenbehartiging
Profielfoto Hans Scherpenzeel
Hans
Scherpenzeel
Bestuurslid
Gemeente Almelo
Bestuur
Belangenbehartiging
Integriteit
Profielfoto Evert Bunt
Evert
Bunt
Commissielid
Gemeente Heemstede
Vertrouwenspersonen
Belangenbehartiging
Femke Ronde
Femke
Ronde
Commissielid, vertrouwenspersoon
Gemeente Drimmelen
Vertrouwenspersonen
Belangenbehartiging
Profielfoto Gerrie Buijs
Gerrie
Buijs
Commissielid
Gemeente Zoeterwoude
Vertrouwenspersonen
Belangenbehartiging
Profielfoto Jaap van Oeveren
Jaap
van
Oeveren
Gemeente Den Haag
Juridische vraagbaak
Belangenbehartiging
Profielfoto Lenneke van der Meer
Lenneke
van der
Meer
Commissielid
Gemeente Bergen op Zoom
Vertrouwenspersonen
Belangenbehartiging
Profielfoto Nicole Hoogerbrug
Nicole
Hoogerbrug
Commissielid
Gemeente Veldhoven
Belangenbehartiging