Commissie Belangenbehartiging

De Commissie Belangenbehartiging houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met het behartigen van belangen van onze beroepsgroep. We volgen hierin de actualiteiten en wetswijzigingen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

  • Informatie over de (rechts)positie van de griffier.
  • Informatie over de positie van de griffier in herindelingsgemeenten (vooraankondiging)
  • Informatie over de Nieuwe Ambtenarenwet (Wnra)
  • Informatie over de samenwerking met de werkgeverscommissie
  • Functieprofielen van griffier en medewerkers griffie (zie dossier Rechtspositie)

Waar maken wij ons sterk voor?

  • Sterke profilering en positionering van de griffier – Positionpaper.
  • Goede relatie griffier en werkgeverscommissies. Zie hiervoor de Handreiking Werkgeverscommissie en de Tien treden van goed werkgeverschap.
  • Vertrouwenspersonen: vertrouwenspersonen zijn er voor collega-griffiers die in de problemen komen. De vertrouwenspersonen functioneren zelfstandig binnen de vereniging en zijn gekoppeld aan de Commissie Belangenbehartiging.

Waar kom je ons tegen?

We zijn bezig met een aanbod aan startende griffiers, bijvoorbeeld een ‘klasje’ voor beginnende griffiers, zoals ook de burgemeesters kennen, staat voor 2021 op de rol.

De leden van de commissie schuiven op verzoek graag aan bij griffierskringen om met elkaar in gesprek te gaan over de werkgeverscommissies en vertrouwenspersonen.

Profielfoto Hans Scherpenzeel
Hans
Scherpenzeel
Bestuurslid
Gemeente Schiedam
Belangenbehartiging
Integriteit commissie
Profielfoto Onno de Vries
Onno
de
Vries
Voorzitter cie. Belangenbehartiging en Coördinator Vertrouwenspersonen
Gemeente Tytsjerksteradiel
Belangenbehartiging
Vertrouwenspersonen
Profielfoto Evert Bunt
Evert
Bunt
Commissielid
Gemeente Hollands Kroon
Belangenbehartiging
Vertrouwenspersonen
Profielfoto Paul Piket
Paul
Piket
Commissielid
Gemeente Breda
Belangenbehartiging
Vertrouwenspersonen
Profielfoto Ina Schutte
Ina
Schutte
Secretaris
Gemeente Leusden
Belangenbehartiging
Profielfoto Gert-Jan Fokkema
Gert-Jan
Fokkema
Commissielid
Gemeente Smallingerland
Belangenbehartiging
Profielfoto Gerrie Buijs
Gerrie
Buijs
Commissielid
Gemeente Zoeterwoude
Belangenbehartiging
Profielfoto Nancy Mosterman
Nancy
Mosterman
Commissielid
Gemeente Lelystad
Belangenbehartiging
Profielfoto Jaap van Oeveren
Jaap
van
Oeveren
Coördinator Juridische Vraagbaak en commissielid
Gemeente Den Haag
Belangenbehartiging
Juridische vraagbaak commissie