Nieuws

Raadsleden die actief zijn in de werkgeverscommissie van hun raad, hebben in veel regio’s de gelegenheid gehad om deel te nemen aan trainingen voor

Op 1 maart gaat er weer een intervisiegroep van start met professionele begeleiding van Kees van Rooijen.

Elk jaar worden de vergoedingen voor politieke ambtsdragers op 1 januari geïndexeerd.

Nieuwe fracties in Provinciale Staten lopen bij de formalisatie van hun organisatie bij banken aan tegen een zeer lange wachttijd voordat de openin

Raadsleden mogen vanaf 1 jan. 2023 niet werken bij een organisatie waar zij werkzaamheden voor de eigen gemeente uitvoeren.

Dit jaar is Renée alweer 8 jaar onze voorzitter.

Beste collega’s,
De onderstaande kerstboodschap is uit 1692 en is gevonden in een kerk in Baltimore, Zuidwest Ierland.

Op 1 januari 2023 treedt de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking.

Dit onderzoek is een vervolg op het eerdere

Het is daarom ook niet altijd de juiste oplossing wanneer er sprake is van bestuurlijke versplintering. 

Het ministerie van BZK werkt aan een kennispunt voor (kandidaat) politieke ambtsdragers met een structurele functionele beperking.   

Woensdag 7 december organiseerde de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wederom een training voor werkgeverscommi

Op basis van de door het bestuur vastgestelde begroting, heeft het bestuur de werkagenda 2023 doorgenomen.

Almelo heeft in de plaatselijke verordening een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om op te treden tegen online opruiing.

Het Trendrapport Informatiesamenleving 2023 van de VNG is uit.

Whatsapp-berichten (en andere berichten op sociale media en sms-berichten) kunnen documenten zijn in de zin van de Wet open overheid (Woo).

De commissie Openbaar Bestuur zit boordevol mooie plannen voor volgend jaar.

Begin 2023 gaat er weer een intervisiegroep van start met professionele begeleiding van Kees van Rooijen.

Deze workshop is de afgelopen weken een aantal keren gegeven in het land. En met tevreden deelnemers!

Vorig jaar werd bijna 1 op de 5 mensen slachtoffer van online delicten of incidenten.

De kring van Statengriffiers heeft een brief aan de ministeries van BZK en Financiën gestuurd om het probleem onder de aandacht te brengen dat nieu

Samen met Public Spirit heeft de VvG een interactieve reeks van 4 online workshops ontwikkeld waarin je samen met 3-5 collega griffiers bewust word

De Directie Democratie en Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt momenteel in samenwerking met de verenigingen van raads- en

De VNG heeft een trainee, Tessa de Vos, die graag minimaal een half jaar een klus op een griffie zoekt.

Het landelijk gemiddelde aantal fracties per gemeenteraad komt uit op 8,14 fracties.

Vanaf 1 november is Ralph de Vries gestart als bestuursadviseur bij de Vereniging van Griffiers. Hij stelt zich aan jullie voor.

Bestuursleden Hans Rijs (director IIMC), Arnout van Kooij (institute director) en Renée Wiggers nemen donderdag en vrijdag deel aan het jaarcongres

In 2015 is Renée Wiggers gestart als voorzitter van onze vereniging. In 2019 is zij herbenoemd.

Het zal je niet zijn ontgaan dat de griffier van de Tweede Kamer samen met andere leden van het griffie-MT hun functie hebben neergelegd het afgelo

Niet iedereen ontvangt de HEADLINES omdat deze soms als spam wordt gezien.

Integriteit dient een vaste plek te krijgen op de agenda van de gemeenteraad’.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde tips voor het controleren door de gemeenteraad van de inzet van technologie.

Deze handreiking gaat inhoudelijk kort in op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022.

In opdracht van het ministerie van BZK is een onderzoek uitgevoerd naar bestuurscultuur.

Vanwege het besluit van het parlement om geen raadsleden meer toe te laten in de rekenkamers bereidt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een

Dat is de ondertitel van het verhaal dat Rene Cuperus zal houden op de Griffiedag die we samen met Prodemos organiseren op 25 november a.s.

Zoals jullie al wellicht aan de titel van dit bericht hebben kunnen zien, gaat de commissie Professionalisering voortaan ‘door het leven’ als de co

De vereniging van griffiers heeft weer een jaarboek uitgegeven. In het jaarboek staat het begrip leiderschap centraal.

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld.

Gemeenteraden maken het meest gebruik van Twitter. Van de 344, maken 110 raden gebruik van dit platform.

Column Douwe Jan Elzinga.

 

Alle gemeenten worden volgend jaar verplicht een onafhankelijke rekenkamer in te stellen.

De griffier heeft een bijzondere positie.

Wil je alvast een inhoudelijk voorproefje op het congres? Petra Habets organiseert op 6 okt. twee kleinschalige workshops;

In een overleg met BZK is er gesproken over de mogelijkheid om een taskforce in te stellen.

De NVvR zoekt griffiers die feedback willen geven over het gebruik van de leeromgeving. 

Afgelopen dinsdag was er een lunchgesprek over de AVG met Walter van Wijk van het CIP.