Nieuws

Ben jij goed in het positioneren van de raad als werkgever? En in het bevorderen van de rechtspositie van de griffie(r)s?

Pas op voor terugtrekkings-instrumenten en precedentwerking

Een collega stelde de vraag hoe om te gaan met politieke partijen die er niet in slagen hun ALV over de kandidatenlijst digitaal te doen.

Agressie en intimidatie accepteren we niet. Daarom heeft het Netwerk Weerbaar Bestuur een collectieve norm ontwikkeld.

De wens om elkaar weer te zien is groot. Maar ook de voorzichtigheid van kwetsbare raads- en statenleden is te begrijpen.

Het programma Democratie in Actie is formeel afgesloten, en laat veel ervaringen van gemeenten na om je voordeel mee te doen! 

Hoe kom ik aan een snelle testuitslag, als morgen mijn raad fysiek vergadert?

De nieuwe verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming  is gepubliceerd in het

Soms heeft een nadeel ook een voordeel: Doordat de slotbijeenkomst van Democratie in Actie nu digitaal is, kan een onbeperkt aantal deelnemers deze

Collega Erna van Bekhoven, plv griffier in Gorinchem, schreef op persoonlijke titel een over het artikel over het Bob-model.

Raadsleden en Statenleden krijgen helaas steeds vaker te maken met agressie, intimidatie, online haat of scheldpartijen.

Met het oog op de vergaderplanning voor 2022 is het goed te weten dat de kans groot is dat de werking van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 w

In mei van dit jaar hebben veel griffiers een bijdrage geleverd aan een enquête over de gevolgen van fractiesplitsing.

De raadsverkiezingen in maart 2022 zijn een prima aanleiding voor rekenkamer(commissie)s en gemeenteraden om weer kennis te maken en de basis te le

Het kabinet investeert in lokale rekenkamers om zo de controlerende rol van gemeenteraden te versterken.

De eerste bijeenkomst sinds anderhalf jaar waar we elkaar weer konden ontmoeten rond inhoud en plezier.

Inmiddels is het Jaarcongres Velsen21 volop van start gegaan met The Night Before!

In overleg met het ministerie van BZK kunnen we de volgende uitleg geven over de Coronamaatregelen na 25 september, als de 1,5 meter-regel wordt lo

Vorige week heeft het VNG-bestuur gekozen voor één 

Wij nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 1 oktober 2021. 

Het programma Democratie in Actie heeft veel opgeleverd.

Hoe ontwerpen we de lokale debatruimtes van de toekomst, zodat ze bijdragen aan een betere verbinding tussen burger en politiek?

Op donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober is het eindelijk zover, hét griffierscongres.

Dat griffier het mooiste beroep op aarde is weten wij allang! Aan de andere kant: iets is alleen maar leuk, omdat het een keer ophoudt…