Nieuws

De VvG heeft een reactie gestuurd aan de Eerste Kamercommissie Binnenlandse Zaken over het initiatiefvoorstel om externe voorzitters mogelijk te ma

Vier jaar geleden begon Renilde Huizenga enthousiast als Statenlid in Overijssel.

Ieder jaar in mei vindt het jaarcongres van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC) plaats.

Het online webinar programma van het internationaal instituut voor griffiers (International Institute of Municipal Clerks) is nu ook opengesteld vo

Als voorzitter van Statenlidnu hoorde Harold van de Velde regelmatig verhalen van collega’s die te maken hadden met agressie of intimidatie.

Wil je weten welke keuzes een werkgeverscommissie maakt voor de werving en selectie van een nieuwe griffier?

De digitale transitie biedt kansen en uitdagingen.

In een convenant tussen de Kamer van Koophandel, de minister van BZK en diverse beroepsgroepen is vastgelegd dat de prove-adressen van politieke am

In de nieuwe Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur is een bepaling opgenomen dat raads- en statenleden nevenfuncties en ink

Voor de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor de VvG is er een selectiecommissie gevormd.

'Deelname aan de politiek en het bestuur is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Eén uitspraak, ook nog eens uit z’n verband gerukt, zorgde ervoor dat het leven van toenmalig Statenlid Julie d’Hondt op z’n kop stond.

De Griffienieuwsbrief van Prodemos is er voor medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van gemeenten en provincies.

De Vereniging van Griffiers is aangesloten bij de International Institute of Municipal Clerks en maakt samen met de overige Europese verenigingen d

Het rijk en de VNG laten het CPB onderzoek doen naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming van uitgaven aan jeugdzorg.

Vanaf heden beschikbaar: Stappenplan “Naar de nieuwe lokale Rekenkamer”.

Jaap Stalenburg, Statenlid in Fryslân, dacht dat hij alles al had meegemaakt.

Digitale toegankelijkheid en duidelijke overheidscommunicatie zorgen ervoor dat alle inwoners en ondernemers de gemeentelijke dienstverlening kunne

Wil jij je inzetten voor de werkomstandigheden van jezelf en je collega’s? Sluit je dan aan bij de commissie belangenbehartiging!

Het ministerie van BZK wil de juridische positie van commissieleden (niet zijnde raadsleden) verduidelijken. 

Op 13 januari kwamen het bestuur en de verschillende commissies bij elkaar in Almere.

Hoe vaak krijg je de kans om te reflecteren op je eigen kwaliteiten, competenties en gedrag?

‘En gaat over tot de orde van de dag’. Veel moties en amendementen eindigen met deze oubollige zin.

Raadsleden die actief zijn in de werkgeverscommissie van hun raad, hebben in veel regio’s de gelegenheid gehad om deel te nemen aan trainingen voor

Op 1 maart gaat er weer een intervisiegroep van start met professionele begeleiding van Kees van Rooijen.

Elk jaar worden de vergoedingen voor politieke ambtsdragers op 1 januari geïndexeerd.

Nieuwe fracties in Provinciale Staten lopen bij de formalisatie van hun organisatie bij banken aan tegen een zeer lange wachttijd voordat de openin

Raadsleden mogen vanaf 1 jan. 2023 niet werken bij een organisatie waar zij werkzaamheden voor de eigen gemeente uitvoeren.

Dit jaar is Renée alweer 8 jaar onze voorzitter.

Beste collega’s,
De onderstaande kerstboodschap is uit 1692 en is gevonden in een kerk in Baltimore, Zuidwest Ierland.

Op 1 januari 2023 treedt de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking.

Dit onderzoek is een vervolg op het eerdere

Het is daarom ook niet altijd de juiste oplossing wanneer er sprake is van bestuurlijke versplintering. 

Het ministerie van BZK werkt aan een kennispunt voor (kandidaat) politieke ambtsdragers met een structurele functionele beperking.   

Woensdag 7 december organiseerde de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wederom een training voor werkgeverscommi

Op basis van de door het bestuur vastgestelde begroting, heeft het bestuur de werkagenda 2023 doorgenomen.

Almelo heeft in de plaatselijke verordening een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om op te treden tegen online opruiing.

Het Trendrapport Informatiesamenleving 2023 van de VNG is uit.

Whatsapp-berichten (en andere berichten op sociale media en sms-berichten) kunnen documenten zijn in de zin van de Wet open overheid (Woo).

De commissie Openbaar Bestuur zit boordevol mooie plannen voor volgend jaar.

Begin 2023 gaat er weer een intervisiegroep van start met professionele begeleiding van Kees van Rooijen.

Deze workshop is de afgelopen weken een aantal keren gegeven in het land. En met tevreden deelnemers!

Vorig jaar werd bijna 1 op de 5 mensen slachtoffer van online delicten of incidenten.

25 november vond de jaarlijkse Griffiedag van ProDemos plaats.

De kring van Statengriffiers heeft een brief aan de ministeries van BZK en Financiën gestuurd om het probleem onder de aandacht te brengen dat nieu

Samen met Public Spirit heeft de VvG een interactieve reeks van 4 online workshops ontwikkeld waarin je samen met 3-5 collega griffiers bewust word

De Directie Democratie en Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt momenteel in samenwerking met de verenigingen van raads- en

De VNG heeft een trainee, Tessa de Vos, die graag minimaal een half jaar een klus op een griffie zoekt.