Nieuws

Op donderdagmiddag 21 sept. is de VvG gastheer van het vierde Regio XI Symposium in De Balie in Amsterdam.

Op vrijdag 23 juni vond de eerste Atheense Dialoog van de VvG plaats in het fraaie Oude Stadhuis van Amersfoort.

Beleef een onvergetelijke dag in het bruisende hart van Amsterdam!

De raad van Almere heeft gekozen voor een ander model van vergaderen.

De commissie Belangenbehartiging heeft de Modelinstructie voor de griffier een update gegeven.

De commissie Belangenbehartiging heeft een goed gesprek gehad met een delegatie van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Sta je als griffier stil bij jouw eigen ontwikkeling? De ontwikkelscan biedt hiervoor goede handvaten.

Op vrijdag 16 juni was onze jaarlijkse d-day (heidag), dit keer op het landgoed Oranjewoud.

Afgelopen maanden is de selectiecommissie op zoek gegaan naar een opvolger voor Renée Wiggers.

De Wet participatie op decentraal niveau komt nu echt dichterbij: 4 juli staat de Kamerbehandeling gepland.

Als je graag een opleiding of training wilt volgen, maar er is niet voldoende opleidingsbudget beschikbaar, laat het dan weten.

Het ministerie van BZK heeft aan Geerten Boogaard, Harmen Binnema en Petra Paulides advies gevraag over de mogelijkheden om de decentrale griffiers

‘‘Iemand vroeg mij wat het betekent, de dingen die ik doe, iemand vroeg mij wat de reden is, en dit, tussen alle woorden die ik zo even sprak

Landelijk onderzoek naar de organisatie en ambities van griffies in Nederland.

Het ministerie van BZK heeft aan Geerten Boogaard, Harmen Binnema en Petra Paulides advies gevraag over de (juridische) mogelijkheden om de decentr

Van 14 tot en met 17 mei heb ik het IIMC Jaarcongres in Minneapolis mogen bezoeken.

Beste leden, Door het bestuur van de Vereniging van Griffiers ben ik voorgedragen als nieuwe penningmeester.

8 juni was het voorjaarscongres en de ALV van de VvG in Amstelveen. Het thema was: De decentrale politiek onder druk.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) en de Vereniging van Griffiers (VvG) gaan zich extra inspannen voor het versterken van het lokaal

Beleef het hoogtepunt van het jaar: het Jaarcongres van de Vereniging van Griffiers (VvG) op 21 en 22 september in het bruisende Amsterdam.

Veel gemeenteraden zijn bezig een rekenkamer ‘nieuwe stijl’ in te richten, zonder raadsleden.

Ook dit jaar was een delegatie van de VvG aanwezig op het jaarlijkse IIMC-congres.

Aanstaande week stemt de Kamer over het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau en wordt van gemeenten verwacht dat ze een parti

Deel objectieve informatie ruimhartig met raadsleden en gebruik ambtelijke bijstand als objectieve informatiebron.

Ben jij klaar om jouw leiderschapsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen?

Dit handboek bundelt alle beschikbare informatie over de integriteit van politieke ambtsdragers binnen de decentrale overheden.

Het bestuur vergaderde afgelopen week in Utrecht.

Boekbespreking van Brené Brown’s Durf te leiden

In maart heeft de Raadsledenvereniging een brief aan de werkgeverscommissies gestuurd over het gebruik van de nieuwe profielen.

Beste griffier, voor de master Bestuur en Beleid van de Universiteit Utrecht voer ik een scriptieonderzoek uit naar het werk van de griffier in een

Als griffiers informatie over het eigen functioneren op orde hebben, biedt dat vele voordelen.

Minister Bruins Slot geeft antwoord op vragen en reageert op opmerkingen over het wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau.

Basiskennis voor raadsleden over de warmtetransitie

Voor de planning van de stukken voor de algemene ledenvergadering van de VNG (14 juni 2023) wordt deze keer (mede op verzoek van de commissie Raads

Voor raadsleden, statenleden en het algemeen bestuur van het waterschap is het lastig om bij private vormen van samenwerking invloed en controle ui

Uit onderzoek van Berenschot bleek o.a. de behoefte aan meer duidelijkheid over de mogelijkheden van ambtelijke bijstand voor raadsleden.

Het Genootschap van Burgemeesters heeft als jaarthema 'het voorzitterschap van de raad' gekozen.

Veel gemeenten grijpen de wet versterking decentrale rekenkamers (die op 1 jan.

Vanwege het wetsvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’ wordt aan gemeenten gevraagd om binnen twee jaar na inwerkingtreding van d

In reactie op de modelverordening, worden er vragen gesteld over de aanstelling van de secretaris (artikel 5.2).

Welke rol hebben griffiers als het gaat om de lokale democratie?

Vorige week bezochten Hans Rijs en Hester den Oudsten de conferentie van onze Schotse zusterorganisatie SOLAR.

Zoals in de vorige Headlines is aangekondigd, komen er 12 bijeenkomsten aan over de nieuwe vereisten aan rekenkamers.

Transparantie is voor raadsleden het sleutelwoord om inwoners te laten zien wat er in de raad wordt besproken.

Alle 18 gemeenteraden in de provincie Fryslân willen echt werk maken van hun kaderstellende en controlerende rol bij Gemeenschappelijke Regelingen.

15 maart 2023 brachten twee wetenschappers, 15 griffiers en enkele strategisch beleidsadviseurs een bezoek aan de Duitse stad Krefeld

De Model Verordening gemeentelijke rekenkamer is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers.

In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen problemen met het lezen, begrijpen en gebruiken van websites.