Nieuws

Na de Corona-dip zijn de (jaarlijkse) kringbezoeken weer opgepakt door het bureau.

Op 23 en 24 november was er in Oxford (VK) een conferentie van de Association of Democratic Service Officers (ADSO).

In september 2021 heeft het VNG bestuur ingestemd met één profiel voor de griffiersfunctie.

Mike de Waard (26) is een student aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Hij loopt momenteel stage bij de griffie van Oosterhout.

Op 20 november vond in de raadszaal van Breda de voorlopig laatste fysieke training over de ideale omvang van de griffie plaatst.

Vorige week vond een gesprek plaats tussen BZK en de leden van de juridische vraagbaak om te spreken over een Onderhoudswet Gemeentewet.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

De VvG is aangesloten bij de International Institute of Municipal Clerks en maakt samen met de overige Europese verenigingen deel uit van Region XI

Van alle 342 gemeenten zijn er tot nu toe 263 gemeenten uit negen provincies benaderd door het Ondersteuningsteam Netwerk Weerbaar Bestuur.

Afgelopen dinsdag vond een lunchgesprek plaats met Steven Blok over de participatieverordening.

Er is sprake van te veel geweld en intimidatie tegen politici, journalisten en advocaten.

In een exclusief interview in VNG magazine, vertelt Ruurd Palstra over de strategische versterking van de gemeenteraad van Velsen.

Wil je het lokale samenspel tussen de driehoek te versterken?

Een vast maandelijks vergoedingsstelsel voor burgerleden, ter vervanging van het huidige systeem van vergoeding per vergadering is wenselijk.

De congrescommissie was 27 oktober voor de laatste keer bij elkaar om het Jaarcongres te evalueren.

De commissie Openbaar Bestuur heeft (samen met de inbreng van collega’s) een praatplaat ontwikkeld om in griffierskringen in gesprek te gaan over d

De Vereniging van Griffiers neemt sinds dit jaar actief deel aan het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OTWB).

Enige weken geleden deden we een oproep wie mee wil denken over het VvG standpunt over de aanbevelingen van het advies dat Boogaard Binnema en Paul

Voor de aankomende tweede kamer verkiezingen heeft ProDemos verkiezingskranten gemaakt.

We kijken terug op een geslaagd werkbezoek aan Engeland deze week.

“Ik ben 45 jaar oud, woonachtig in Nijmegen en sinds 2016 Griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant.

In de Headlines van half september stelden we de vraag of er in jouw gemeente iets geregeld is rond een vertrouwenspersoon voor de raad.

De commissie belangenbehartiging staat positief tegenover het advies van Boogaard, Binnema en Paulides om op termijn te komen tot onafhankelijke ar

De raadsgriffies van gemeenteraden bestaan gemiddeld uit vier medewerkers, met uitschieters naar boven en beneden.

Wat staat er in de Rijksbegroting 2024 en wat betekent dit voor gemeenten?

In het voorjaar van 2024 organiseert de Gemeenteraad/griffie Lelystad een seminar over het organiseren van een Motiemarkt.

Het jaarcongres bood niet alleen een kans om ons professionele netwerk uit te breiden, maar ook om onze kennis te vergroten en onze passie voor ons

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) nam onze voorzitter Renée Wiggers afscheid na een periode van 8 jaar.

We blikken terug op een succesvol jaarcongres op 21 en 22 sept.

We willen als vereniging natuurlijk aan de slag met het advies van Boogaard, Binnema en Paulides.

We kijken terug op een succesvol jaarcongres op 21-22 sept.

Geen Stapbudget bemachtigd? De VvG kan helpen een opleiding mogelijk te maken.

Vanuit het land kwam de vraag wat de mogelijkheden zijn van een vertrouwenspersoon voor de gemeenteraad.

Het ambt van raadslid is steeds minder aantrekkelijk, vindt een ruime meerderheid van de raadsleden.

Beluister nu de eerste aflevering van de podcast 'Cyber Sessions - The time is now’.

Het begrotingsproces is bij gemeenten een terugkerend fenomeen met een grote impact.

Er is een plek in de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers beschikbaar gekomen.

We hebben nu ruim 300 aanmeldingen voor het jaarcongres. Diverse workshops zijn al vol.

De minister heeft in een brief een advies aan de kamer gestuurd over de versterking van de positie van de griffier (n.a.v.

De NVvR organiseert een aantal bijeenkomsten over het thema “de ideale omvang van de griffie”.

De Selectielijst e-mailbewaring gemeenten en intergemeentelijke organen 2024 is vastgesteld door de algemene rijksarchivaris.

Afgelopen vrijdag kwam de jaarcongrescommissie voor de laatste keer bijeen.

Bijna 10 % van de gemeenteraden heeft een adviescommissie ingesteld die raadsleden adviseert over hun nevenfuncties in het kader van integriteit.

Vanwege de grote belangstelling zijn er twee nieuwe trainingen voor driehoeken gepland.

Ter afronding van de master bestuurskunde aan de Vrije Universiteit heeft Gerald van Dijk onderzoek gedaan naar de ervaren succesfactoren om als gr

De gewijzigde Gemeentewet geeft aan in artikel 88 lid 6: ”Indien het college, de burgemeester of een commissie overeenkomstig het tweede, derde of

Het ministerie van BZK zet zich in voor de versterking van decentraal bestuur en volksvertegenwoordigingen.

De gewijzigde Gemeentewet geeft aan in artikel 88 lid 6: ”Indien het college, de burgemeester of een commissie overeenkomstig het tweede, derde of

Gemeenten maken zich zorgen over de impact van misleidende informatie op de lokale democratie, blijkt uit een onderzoek van IenO Research.