Workshop: Houvast voor raadsleden in de woelige wereld van participatie (bijna vol)

Geef u op voor een exclusief voorprogramma (do 3 okt. van 14:00 tot 15:15u)

De dialoog over het betrekken van de samenleving en de rol van de raad is belangrijker en actueler dan ooit. We hebben het niet langer over morgen, maar over vandaag.

Hoe kan een raad vooraf de juiste kaders meegeven of achteraf controleren of participatie correct is ingezet? Dit is van belang bij grote opgaven als de omgevingswet of energietransitie, maar ook bij ‘kleine’ opgaven als de aanleg van een nieuwe groenstrook in een wijk.

Exclusief voor maximaal 18 congresbezoekers die al op tijd in Leeuwarden zijn, behandelen we wervelend de belangrijkste kernvragen omtrent participatie. Geef u op via de Netwerkapp (bijna vol!).

Wij zien de rol van de griffie als faciliterend, maar in deze workshop zit u ook even op de stoel van een raadslid. Dit gaat u en uw raad verder helpen om de rol van de raad in participatietrajecten scherp in beeld te krijgen en het samenspel met samenleving en college te verbeteren. Resultaat: helderheid over ieders rol en participatieverwachtingen die worden waargemaakt! Na afloop krijgen de deelnemers van de workshop een roadmap mee, die u kunt blijven benutten.

Na die tijd heeft u nog voldoende tijd om in te checken in het hotel of om even te relaxen voordat de officiële aftrap van het congres wordt gedaan: Theatershow “Hoe krijg ik ze in beweging”.

Graag begroeten wij u in Leeuwarden!

Rik Swieringa en Robin Koster (Moventem)