Wie wordt ons nieuwe bestuurslid Professionalisering?

 

Het vak van griffier is volop in beweging. De vereniging wil onder de drieslag ‘verbeteren, verbinden en vernieuwen’ bijdragen aan de professionaliteit van de griffier. De vereniging ziet professionalisering niet als een ad hoc activiteit. De context waarin wij werken verandert continue en dus is continue meebewegen door griffiers noodzakelijk. Professionalisering is een proces van ‘permanent leren’ op vele manieren.

 

Dat vraagt ook om een ambitieus opleiding- en trainingsprogramma. Dat programma wordt deels door marktpartijen ingevuld, deels door de vereniging zelf ontwikkeld. De commissie Professionalisering speelt daarin een belangrijke rol. We zoeken een bestuurslid, die de linking pin wil zijn tussen het bestuur en de commissie Professionalisering en verantwoordelijkheid neemt om de professionalisering van griffiers weer een stap verder te brengen.

 

Profielkenmerken

Van het nieuwe bestuurslid verwachten wij primair een grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van ons vak. Wij verwachten:

  • een visie op de rol en positie van de griffier in het openbaar bestuur;

  • het vermogen om vanuit de visie een vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk;

  • communicatieve vaardigheden, openheid en een positief-kritische houding;

  • een teamspeler die ook in staat is om zelfstandig te functioneren;

  • initiatiefrijk;

  • gevoel voor humor en relativerend vermogen;

  • affiniteit met en visie op opleiding en training.

Allereerst is het belangrijk dat we kandidaten vinden die de portefeuille goed kunnen behartigen. Daarnaast willen we, gelet op de huidige samenstelling van het bestuur, griffiers van buiten de Randstad en vrouwen met name uitnodigen om te reageren.

 

Taken

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging. Dit kan tijdens de bestuursvergaderingen, waar je deelneemt aan de besluitvorming. Je neemt ook deel aan de vergaderingen van de commissie Professionalisering en bent de linking pin met het bestuur.

Ook doe je zelf voorstellen aan het bestuur. Daarnaast verwachten wij dat je als bestuurslid zichtbaar bent, bijvoorbeeld bij verschillende verenigingsactiviteiten.

 

Tijdsbesteding

Het bestuurslidmaatschap vraagt natuurlijk de nodige tijd. Daarom is het belangrijk dat werkgevers positief staan ten opzichte van een bestuurslidmaatschap én dat je voor jezelf mogelijkheden ziet om hiervoor voldoende tijd vrij te maken. Voor een bestuurslid geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 2 à 3 dagen per maand.

 

Overige informatie

Het bestuur vergadert op dinsdagen in Hilversum. Andere verenigingsactiviteiten vinden verspreid over het land op wisselende dagen plaats. Voor bestuursactiviteiten wordt in redelijkheid een vergoeding betaald voor reiskosten.

Meer informatie over de vacature kun je vragen aan

- Voorzitter Renée Wiggers (06-10817448)

- Berry van ’t Westeinde, bestuurslid Professionalisering (06-48100562)

 

Reageren

Maak je kandidatuur voor 16 maart bekend via info@griffiers.nl.  Wij zijn benieuwd naar de reacties!