Welk functiewaarderingssysteem wordt in jouw gemeente gebruikt?

De Commissie Belangenbehartiging wil het nieuwe griffiersprofiel graag laten waarderen in de verschillende functiewaarderingssystemen die gebuikt worden.

Daarvoor willen we graag een indruk welke systemen gebruikt worden. Kan je dat laten weten via info@griffiers.nl?