Webinar 'Haalt jouw griffie al alles uit de digitale leeromgeving?' terug te zien

Haalt jouw griffie al alles uit de digitale leeromgeving voor raadsleden? Deze vraag stond centraal tijdens het webinar over de digitale leeromgeving. In deze live-uitzending kwam aan bod hoe griffiers de digitale leeromgeving kunnen inzetten om raadsleden de gehele raadsperiode beter te voorzien van informatie, kennis en vaardigheden. 

 

Het webinar was een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Naast een uitleg over hoe de leeromgeving werkt gingen de sprekers in op de vraag waarom het zinvol is voor raadsleden om een periode lang te leren en niet alleen bij het inwerken. Ook stond men stil bij het hoe en waarom van de via de leeromgeving te raadplegen competentiescan; wat deze oplevert voor het individu en waarom het zinvol is om deze als gehele fractie in te vullen. Democratie in Actie ondersteunt gemeenten die de competentiescan gezamenlijk invullen en op basis daarvan een ontwikkelplan voor de raad onwikkelen.
 

Sprekers

Het webinar stond onder leiding van Petra Paulides, oud-griffier van de gemeente Woudrichem en tegenwoordig adviseur van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. De uitleg over de leeromgeving werd gegeven door Robert-Jan Ritsema, raadsadviseur van de gemeente Almere en door Avelien Haan, docent en onderzoeker aan de Thorbecke Academie/NHL Stenden Hogeschool.

Terugkijken

Het webinar is terug te zien via deze link. Er kunnen nog steeds vragen worden ingestuurd via info@griffiers.nl

Voorbeeld

Wilt u bijvoorbeeld dat uw raadsleden in één oogopslag zien wat de mogelijkheden binnen de leeromgeving zijn wat betreft de Omgevingswet? Stuur hen dan deze hyperlink: https://academieportal.nl/raadsledenlink.php?usertype=1&search_string=omgevingswet. Door het laatste woord in de hyperlink te wijzigen, komt men in één klik terecht bij alle modules in de leeromgeving over het desbetreffende onderwerp.