Webinar en handreiking 'Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving: digitaal of fysiek?'

Nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld, leven er bij griffiers, raadsleden, wethouders en burgemeesters juridische en praktische vragen over hoe het beste te vergaderen. Ter ondersteuning organiseert het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie het webinar ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving; digitaal of fysiek?’ In dit webinar wordt ingegaan op de mogelijkheden, beperkingen, overwegingen en dilemma’s die een rol spelen bij de keuze in de huidige situatie van vergaderen.
 

Tevens wordt ingegaan op de juridische kaders en praktische mogelijkheden om in een ruimte fysiek bij elkaar te komen voor een vergadering. Je krijgt ook voorbeelden van overheden die hebben gekozen voor meer fysiek vergaderen of juist voor een uitbreiding van het digitaal vergaderen. En de mogelijkheden voor inspraak en participatie van inwoners bij raadsbijeenkomsten wordt besproken.
 
Democratie in Actie heeft ook een handreiking ‘Vergaderen in de anderhalvemetersamenleving’ uitgebracht. De inhoud van deze handreiking wordt toegelicht tijdens het webinar.

Het webinar terugkijken kan hier.