Wat zijn de gevolgen van digitalisering voor het werk van griffiers?

Het Rathenauinstituut en VNG-realisatie hebben beiden onderzoeken gedaan naar de gevolgen van digitalisering voorhet griffierswerk en over de informatiepositie van de raad. Deze onderzoeken worden gepresenteerd op de Grote Workshop van 14 juni in Zwolle.

Over de informatiepositie van raadsleden:  

VNG-realisatie deed een onderzoek naar de informatiebronnen die raadsleden gebruiken om hun werk te doen. De maatschappij legt steeds meer nadruk op de transparantie van de overheid en innovatie van beleid. De snelheid van de ontwikkelingen en veranderingen leiden tot spanning om in control te blijven. Via een interactieve methode zijn we als onderzoekers met raadsleden in gesprek gegaan om hun ervaringen op te halen. Soms gaat het over de hoeveelheid van het verwerken van informatie en soms zijn er meer onvermoede oorzaken. De uitkomsten van het onderzoek zijn de moeite waard om ook met u als griffiers in gesprek te gaan!

Over het rapport ‘Griffiers en Digitalisering – naar een sterkere lokale democratie’ van het Rathenau Instituut:

Bijna iedereen in Nederland ziet zijn of haar beroepspraktijk veranderen door nieuwe digitale technologieën. Dat geldt ook voor de griffiers die de volksvertegenwoordiging ondersteunen in gemeenteraden en Provinciale Staten. Zij hebben elke dag te maken met een aanzwellende digitale informatiestroom, die de interactie tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders verandert, net als de relatie met inwoners. Ook in de Provinciale Staten verandert de interactie tussen volksvertegenwoordigers, bestuur en inwoners. Hoe kunnen de mogelijkheden van digitalisering goed ingezet worden en de lokale democratie vitaler en sterker maken? Die vraag vormt de rode draad in dit rapport. Het rapport geeft handvatten voor griffiers om het gesprek met de raad aan te gaan over de waarde van digitalisering in hun werk als het gaat om 1) informatie beter managen, 2) processen vernieuwen en 3) meer verbinden met de samenleving. Dit rapport is opgesteld op initiatief van de VvG, VNG en BZK.

Het programma vind je hier.

Meld je alvast aan, want vol is vol!