Wat doe jij nou?! Bewegingen in griffiersland

Dat griffier het mooiste beroep op aarde is weten wij allang! Aan de andere kant: iets is alleen maar leuk, omdat het een keer ophoudt…

Daarom heeft de VvG een serie van interviews met collega’s die een opvallende carrière move hebben gemaakt. Waarom deden ze dat? Wat beweegt ze? Waar kijken ze op terug? Hebben ze nog tips of brengen ze collega’s op een idee? Evert Bunt onze razende reporter, vraagt onze oud collega's het hemd van het lijf!

Wie: Janneke Braam
Was: griffier provincie Limburg
Werd: 1-8-2020 secretaris RvB / RvT en directeur bestuursbureau bij zorgorganisatie Pluryn

Pluryn heeft 7000 cliënten verspreid over midden Nederland, er werken 7500 mensen op 400 locaties - van zeer grote terreinen tot huiskamer klein - en daarvan 40 op ‘haar’ bureau. Ze zochten aanvankelijk een secretaris die de governance als vraagstuk helder neerzet en de besluitvormingsprocessen inzichtelijk en beheersbaar maakt. Later kwam daar de opdracht als kwartiermaker Bestuursbureau bij. Ze verbaasde zich over de bijna middeleeuwse organisatie en moest enorm wennen aan die dubbelrol RvB / RvT.

Janneke had een brede horizon aan onderwerpen als griffier. Maar dieper zorginhoudelijk heeft ze bijgeleerd: bestuurders en toezichthouders in de zorg, het zorgstelsel, het zorglandschap, cliënten met een complexe zorgvraag, psychologie in vogelvlucht en dagbesteding. Janneke wilde bewust niet commercieel, maar in het publieke domein. De zorg is inmiddels helaas aan het marktstelsel onderhevig. Ze is echter bezig met concullega’s zorg, dagbesteding en onderwijs aan de meest kwetsbare cliënten te bieden. Financieel zwaar weer soms: de stromen lopen via gemeenten, via zorgaanbieders en verzekeraars.

Janneke kwam niet uit de zorg: juridische bestuurswetenschapper, vastgoedbedrijf in Wijchen, Ontwikkelbedrijf in Tiel, projectmanagement Vinex in Nijmegen. Ze was actief in een politieke partij. Vanaf 2003 raadsgriffier in Oss, per 2009 statengriffier in Limburg en per 2019 kwartiermaker bestuurlijke organisatie bij het Interprovinciale Overleg en lobbyist. Steeds vaker kwam het besef dat ze meer zou kunnen dan griffier blijven.

Wat nam ze mee als griffier?
Het generalisme, verstand van bedrijfsvoering, de stukkenstroom, de besluitvorming rolt er gelijk uit. Wetgeving is heel divers, Gezondheidsrecht, de Jeugdwet, de WMO, de WLZ maar ook het ondernemingsrecht, medezeggenschapsrecht, contractenrecht, klachtrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Intussen zijn de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en directie geheel gewisseld - herkenbaar voor een griffier - en aan alle bestuurders zijn strategisch adviseurs gekoppeld. Inhoudelijk sterk, hoog abstract en strategisch dedicated. In de Raad van Toezicht zitten alle deskundigheden aan tafel, ook financieel en vastgoed.

Janneke heeft zorgen om de sturing vanuit de gemeenten op Jeugdzorg. Zonder kennis toch bevoegd of tarieven hanteren die niet redelijk zijn en als het geregionaliseerd is hebben we te maken met het democratisch deficit. Ze pleit voor Jeugdzorg terug op centraal of provinciaal niveau met democratische controle.

Als secretaris van RvT en RvB is ze geen gemeentesecretaris maar meer inhoudelijk bestuursadviseur. Stukken schrijven, acties uitzetten, medezeggenschap voor personeel en cliënten inclusief correspondentie.

Wat nam ze niet mee?
De WOB. En het politieke perspectief is helemaal weg. Geen achterdocht - heerlijk!