VvG zoekt nieuwe Penningmeester

I.v.m het komende vertrek van de huidige penningmeester, zoeken we een lid dat zich als bestuurslid wil inzetten voor onze beroepsgroep.

We zoeken een energieke en resultaatgerichte collega, bij voorkeur met bestuurlijke ervaring en financiële affiniteit. Mocht je zelf geen belangstelling hebben maar het bestuur wel op iemand willen attenderen, laat dat dan svp aan ons weten.

Profielkenmerken
Van de nieuwe bestuursleden verwachten wij primair een grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van ons vak. De volgende zaken spelen een rol bij de keuze die wij als bestuur maken:

  • een visie op de rol en positie van de griffier in het openbaar bestuur;
  • het vermogen om vanuit deze visie een vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk;
  • communicatieve vaardigheden, openheid en een positief-kritische houding;
  • een teamspeler die ook in staat is om zelfstandig te functioneren;
  • bestuurlijke ervaring;
  • initiatieven;
  • gevoel voor humor en relativerend vermogen.

Taken
Van bestuursleden verwachten wij een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging en ons vak. Dit kan tijdens de bestuursvergaderingen, waar je deel-neemt aan de besluitvorming. Ook doe je zelf voorstellen aan het bestuur vanuit je eigen portefeuille. Daarnaast verwachten wij dat je als bestuurslid zichtbaar bent, bijvoorbeeld bij verschillende verenigingsactiviteiten.

Specifieke taken penningmeester
Zoals hierboven gesteld, is het penningmeesterschap een openstaande portefeuille. Mocht je daar specifiek interesse voor hebben, verwachten wij enige financiële deskundigheid. Er wordt gewerkt met een externe boekhouder. Bij de functie van penningmeester horen de volgende taken:

  • Je bent verantwoordelijk voor een transparante, actuele en complete financiële administratie, je zorgt in samenwerking met de medewerkers van de VvG voor het tijdig verzenden van facturen, je draagt zorg voor het betalingsverkeer en je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het financieel jaarverslag.
  • We verwachten een kritische opstelling wat betreft de financiële aspecten van alle inhoudelijke voorstellen die in het bestuur of de ledenvergadering aan de orde komen.

Tijdsbesteding
Het bestuurslidmaatschap vraagt de nodige tijd. Daarom is het belangrijk dat je werkgever positief staat ten opzichte van een bestuurslidmaatschap én dat je voor jezelf mogelijkheden ziet om hiervoor voldoende tijd vrij te maken. Reken op een tijdsbesteding van gemiddeld 3 dagen per maand.

Overige informatie
Het bestuur vergadert als regel op dinsdagen, centraal in het land. Andere verenigingsactiviteiten vinden verspreid over het land op wisselende dagen plaats. Voor bestuursactiviteiten wordt in redelijkheid een vergoeding betaald voor reiskosten.

Meer informatie over de vacature kun je vragen aan
- Raymond Jeene, de huidige penningmeester: r.jeene@hotmail.com, 06- 12933543
- Ruurd Palstra, secretaris van het bestuur: RPalstra@Velsen.nl, 06- 18498109

Gesprekken en vervolgprocedure
- De vacature staat open tot en met 20 april. Je kunt je cv en bijbehorende brief sturen naar info@griffiers.nl.
- Het bestuur voert gesprekken met kandidaten in de week daarna. De gesprekken worden gevoerd met een delegatie uit het bestuur.
- Het bestuur maakt uiterlijk twee weken voor de ALV van 8 juni 2023 de voordracht bekend.

Wij zijn benieuwd naar de reacties!