Vragen over de Modelverordening Rekenkamers

In reactie op de modelverordening, worden er vragen gesteld over de aanstelling van de secretaris (artikel 5.2).

In samenwerking met de NVRR is hier een aanvulling op gemaakt. Daarnaast is de vraag gesteld of een regionale rekenkamer een gemeenschappelijke regeling vereist. Dat is niet het geval: er kan een gemeenschappelijke regeling gemaakt worden, maar er kan ook gekozen worden voor een personele unie: alle gemeenteraden benoemen dezelfde personen.