Versterk rol volksvertegenwoordigers in de RES

Gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen moeten straks de RES 1.0 vaststellen.
‘Geef hun tijdig heldere spelregels en de juiste informatie om hun rol optimaal te kunnen vervullen’, bepleiten griffier Jan Dirk Pruim en raadsadviseur Robert-Jan Ritsema uit Almere.

‘Ondanks veertien moties over de RES weet ik dat ik bij deze kwestie onvoldoende heb kunnen betekenen in de positionering en sterke rol van de raad.’ Dat schreef Jan Dirk Pruim onlangs in een column in Binnenlands Bestuur. Jan Dirk werkt ruim veertig jaar in het lokale openbaar bestuur, waarvan achttien jaar als griffier. Hoe komt het dat hij, met al zijn ervaring, toch het gevoel heeft dat hij ‘zijn’ gemeenteraad niet voldoende heeft kunnen ondersteunen bij het beoordelen van de concept-RES? En wat betekent dat voor de besluitvorming over de RES 1.0?

Lees hier het hele artikel met Jan Dirk Pruim.