Verslag lunchgesprek Omgangsvormen in de raad

Afgelopen maandag spraken we met elkaar over de omgangsvormen in de raad naar aanleiding van het essay van Ben Nijman hierover. De achterliggende oorzaken van een slechte sfeer werden verkend: waar komt het gevoel van uitsluiting vandaan? Waarom voelt een deel van de raad zich niet verantwoordelijk voor het geheel? En ook: wat kunnen we daar tegenover zetten en is onze rol als griffer? Concrete tips werden uitgewisseld. Het verslag vind je hier.