Verslag lunchgesprek 'Digitalisering in beeld; denkgereedschap voor raadsleden'

Afgelopen maandag vond een lunchgesprek plaats over hoe wij als griffiers ons voordeel kunnen doen met de zojuist gepubliceerde gereedschapskist “Digitalisering in beeld, denkgereedschap voor raadsleden", een publicatie van de Argumentenfabriek.

Simone Halink van de Argumentenfabriek gaf uitleg hoe de waardenkaart gebruikt kan worden door raadsleden om onderwerpen op het gebied van digitalisering en informatiemaatschappij te kunnen bespreken. Daar werd door de aanwezigen ook zelf mee geoefend: het mooie is dat door gebruik te maken van deze waardenkaart je niet deskundig hoeft te zijn op het gebied van digitalisering en de informatiemaatschappij, maar je er toch wat van kunt vinden. Met deze gereedschapskist kun je erover praten en debatteren. Vervolgens is gekeken hoe wij als beroepsgroep van griffiers de raad daarbij kunnen ondersteunen, maar ook wij dit debat kunnen initiëren en agenderen.

Suggesties die daarbij aan de orde kwamen:  

  • Stel bij dit soort onderwerpen de waarom-vraag.
  • Er is sprake van verschillende snelheden bij gemeenten en dus ook raden en griffies, hoe daarmee om te gaan. Hebben raadsleden geen digitaal rijbewijs nodig?
  • De digitale basis is belangrijk, maar hoeft een debat over waarden niet in de weg te staan. 
  • Dit is een vergelijkbaar onderwerp als integriteit: eens in de paar jaar een gesprek over welke waarden je belangrijk vindt als raad (en hoe je dus deze kaart gebruikt) kan raadsleden helpen hun keuzes te maken. 
  • Griffiers kunnen raadsleden helpen bij het stellen van randvoorwaarden rondom digitalisering (bijvoorbeeld bij wifitrackers in camera’s in het openbaar gebied). De waardenkaart helpt daarbij.

Hier vind je de publicatie Digitalisering in beeld

Onderliggende publicaties zijn “Raad weten met digitalisering” en “Griffiers en digitalisering” over hoe griffiers om kunnen gaan met digitalisering.

Beide publicaties zijn van het Rathenau Instituut, mede in opdracht van de Vereniging van Griffiers.

Vragen? R.vandijk@raadteylingen.nl of info@griffiers.nl