Verkiezing IIMC regio XI-director

Als het goed is hebben jullie in je mailbox een stemoproep gekregen van de IIMC, het International Institute of Municipal Clerks.

 

Waarom stemmen?

Het gaat om de verkiezing van een director voor Region XI. Dat zijn alle niet-Noord-Amerikaanse leden van de IIMC. In totaal betreft het hier ruim 4.000 van de ongeveer 15.000 leden. Ruim 500 daarvan zijn de Nederlandse VvG-leden.

Elke regio heeft twee vertegenwoordigers in het bestuur van de IIMC. Tot zijn pensioen dit jaar heeft Djimmer Petrusma deze functie bekleed. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als hier opnieuw een Nederlandse griffier benoemd kan worden! Daarom is ieders stem waardevol.

Het bestuur van de VvG vindt het van belang dat er een sterke vertegenwoordiging in dit bestuur van de IIMC is, ook omdat we in 2022 het Regio XI-congres in Nederland hopen te organiseren.

 

Op wie stemmen?
Er hebben zich twee Nederlandse kandidaten gemeld: Eelco Groenenboom en Hans Rijs. Allebei zijn zij al een aantal jaren actief in de IIMC. Met beide kandidaten heeft het bestuur gesprekken gevoerd en beide zijn gekwalificeerd en voldoen aan de vereisten voor een dergelijke functie.

Daarnaast heeft het bestuur getoetst op de mate waarin de kandidaat verbinding verzorgt met VvG en de mate waarin de kandidaat de meerwaarde van de IIMC actief onder aandacht brengt van onze leden. 

Op grond van dit criterium beveelt het bestuur Hans Rijs aan als voorkeurskandidaat.

 

Eelco en Hans stellen zich graag aan jullie voor: hier lees je een brief van Eelco en een brief van Hans