Vereniging van Griffiers mede ondertekenaar intentieverklaring Weerbaar bestuur

 

Renée Wiggers (voorzitter) ondertekende vandaag samen met 20 partners uit het openbaar bestuur de intentieverklaring Weerbaar bestuur. Minister Kajsa Ollogren (BZK) was helaas verhinderd.

 

 

De ambitie van de partners is het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van politieke ambtsdragers en de organisatie waar het gaat om intimidatie, bedreiging, agressie en verleiding tot niet-integer gedrag.

 

Renée Wiggers: ”Weerbaar openbaar bestuur maken wij samen. De griffiers vervullen hierbij een belangrijke verbindende rol. De intentieverklaring helpt ons kennis en ervaringen met elkaar te delen en te werken aan het toegankelijk maken van het instrumentarium.”

 

Om de ambitie ‘een weerbaar en veerkrachtig openbaar bestuur’ te concretiseren zijn vier doelen geformuleerd, waaraan de ondertekenaars uitvoering aan zullen geven;

1. Politieke ambtsdragers zijn zich meer bewust van de risico’s en kennis (verdieping);

2. Politieke ambtsdragers weten waar hij/zij terecht kan (communicatie);

3. Politieke ambtsdragers weten wat hij/zij kan doen (handelingsperspectief);

4. Politieke ambtsdragers en directe omgeving stellen een hogere norm (normstelling).

 

De samenwerking tussen de partners vindt plaats in een netwerkstructuur. Het secretariaat is in handen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Lees de Intentieverklaring Weerbaar Bestuur