Vacature bestuurslid professionalisering

We zoeken een bestuurslid die de linking pin wil zijn tussen het bestuur en de Commissie Professionalisering én naar het IIMC.

Het vak van griffier is volop in beweging. In een voortdurend veranderende omgeving moet ook de griffier in ontwikkeling blijven. In 2019 zijn we gestart met de ontwikkeling en uitvoering van de professionaliseringsagenda. Het blijft de ambitie van de vereniging dat iedere griffier zich ontwikkelt tot strategisch adviseur van de raad. Dat vraagt een ambitieus opleiding- en trainingsprogramma. Dat programma wordt deels door marktpartijen ingevuld, deels door de Vereniging zelf ontwikkeld. De commissie professionalisering speelt daarin een belangrijke rol.

We zoeken een bestuurslid die de linking pin wil zijn tussen het bestuur en de commissie professionalisering én naar het IIMC, zodat onze leden hun opleidingen kunnen verzilveren via internationale certificering. Certificering is geen doel op zich, maar een middel om te laten zien dat griffiers zich permanent ontwikkelen.

Profielkenmerken
Van het nieuwe bestuurslid verwachten wij primair een grote betrokkenheid bij de ontwikkeling van ons vak. Wij verwachten: een visie op de rol en positie van de griffier in het openbaar bestuur; het vermogen om vanuit de visie een vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk; affiniteit met en visie op opleiding en training en het belang ervan voor griffiers; communicatieve vaardigheden; openheid en een positief-kritische houding. We zoeken een  proactieve teamspeler die ook in staat is om zelfstandig te functioneren, met gevoel voor humor en relativerend vermogen. NB Het bestuur kent momenteel een onderbezetting van griffiers uit het Oosten en Noorden van het land.

Taken
Van bestuursleden wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze Vereniging. Dit kan tijdens de bestuursvergaderingen, waar je deelneemt aan de besluitvorming. Je neemt ook deel aan de vergaderingen van de commissie professionalisering en bent de linking pin met het bestuur en het IIMC.

Ook doe je zelf voorstellen aan het bestuur. Daarnaast verwachten wij dat je als bestuurslid zichtbaar bent, bijvoorbeeld bij verschillende verenigingsactiviteiten.

Tijdsbesteding
Het bestuurslidmaatschap vraagt natuurlijk de nodige tijd. Daarom is het belangrijk dat werkgevers positief staan t.o.v. een bestuurslidmaatschap én dat je voor jezelf mogelijkheden ziet om hiervoor voldoende tijd vrij te maken. Voor een bestuurslid geldt een gemiddelde tijdsbesteding van 2 à 3 dagen per maand.

Overige informatie
Het bestuur vergadert op dinsdagen, afwisselend digitaal en fysiek (dit laatste in overleg). Andere verenigingsactiviteiten vinden verspreid over het land op wisselende dagen plaats.

Voor bestuursactiviteiten wordt in redelijkheid een vergoeding betaald voor reiskosten. Bij de selectie van kandidaten kijkt het bestuur naar een evenwichtige spreiding van bestuursleden over de verschillende regio’s en gemeentegrootten.

Meer weten?
Meer informatie over de vacature kun je vragen aan vorzitter Renée Wiggers (06- 10 81 74 48), Bernadette Jansen (tot juni 2022 bestuurslid professionalisering, 06-22 37 52 58).

Reageren
We streven naar een voordracht aan de ALV van 3 juni 2022. Maak je kandidatuur vóór 8 april a.s. bekend via info@griffiers.nl. Wij zijn benieuwd naar de reacties!