Uitnodiging training integriteit per griffierskring

 

De commissie Integriteit van de Vereniging van Griffiers nodigt jullie graag uit voor een training integriteit per griffierskring.

In de afgelopen periode heeft de commissie hard gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe training “Integriteit/Morele oordeelsvorming”. Het is belangrijk dat elke griffier in Nederland zich bewust is van zijn/haar rol op dit gebied en weet hoe te handelen in bepaalde situaties die zich kunnen voordoen.

In samenwerking met 2 trainers van Governance & Integrity is daarom een training ontwikkeld van 1 dagdeel (maximaal 4 uur), waarbij ingegaan wordt op de volgende sporen:
 

  • Spoor 1: het tegengaan van de meest voorkomende schendingen;
  • Spoor 2: het zorgvuldig omgaan met vermoedens van schendingen;
  • Spoor 3: het versterken van de kwaliteit van besluitvorming.

Hierbij is de onderliggende drijfveer: de griffier heeft een belangrijke positie in het hart van de lokale politiek en dient een positie in te kunnen nemen op het gebied van integriteitsvraagstukken.

In vervolg op de eerdere training door BING in 2015/2016 en een tweetal workshops in 2017 en 2018, komt een afvaardiging van de commissie Integriteit graag bij jullie kring langs om deze nieuwe training te verzorgen. De training zal worden gegeven door leden van de commissie Integriteit, dus collega’s onder elkaar!

Het verzoek is dan ook of jullie in de komende periode (eerste half jaar 2020) een dagdeel zouden willen inplannen voor deze training. Willen jullie via het bureau van onze vereniging doorgeven wanneer dit ingepland zou kunnen worden?

Contactgegevens Ambtelijk Secretaris VvG: Daisy de Vries, info@griffiers.nl / 070- 37 38 212.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de commissie Integriteit

 

Paul van Ruitenbeek                                                      Lizette Ouwehand

voorzitter                                                                       secretaris