Uit het bestuur

Op basis van de door het bestuur vastgestelde begroting, heeft het bestuur de werkagenda 2023 doorgenomen.

Daarin staan de activiteiten die we als vereniging en commissies het komende jaar gaan oppakken. Voor een heel aantal zaken hiervan krijgen we ook subsidie van het Ministerie van BZK. De door ons aangevraagde subsidie is inmiddels ook toegekend dus we kunnen aan de slag! Alle activiteiten zijn voor en door onze leden, dus we hopen velen van jullie te ontmoeten op bijeenkomsten in kleiner of groter verband!

Gevraagd: meelezers voor modelverordening rekenkamer
De Commissie openbaar bestuur leest mee met de modelverordening rekenkamer i.v.m. de wetswijziging. We zoeken nog meer meelezers, Interesse? Laat dit z.s.m. weten via info@griffiers.nl In het document ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’, vind je meer informatie over de huidige wettekst, de nieuwe wettekst en een toelichting.