Uit de vereniging

Het bestuur vergaderde afgelopen week in Utrecht.

Het bestuur vergaderde afgelopen week in Utrecht. Dit was de laatste keer voor penningmeester Raymond Jeene. Op de Algemene ledenvergadering (alv) van 8 juni, neemt hij afscheid en wordt de nieuwe penningmeester benoemd.

Op de agenda stonden o.a. de stukken voor de alv en een notitie over het internationale werk omdat komende week een delegatie naar het IIMC-congres in Minneapolis gaat. Ook gaan we aan de slag met een introductieplan voor nieuwe leden. Tot slot werd gesproken over de consequenties van de uitspraak in de zaak ‘De Mos’. De commissie Integriteit gaat bekijken wat hiermee gedaan kan worden.