Uit de vereniging

20 juni kwam de Commissie belangenbehartiging bijeen en 21 juni was er een bestuursvergadering.

De Commissie belangenbehartiging: 20 juni
De commissie kijkt met spanning uit naar de ledenbrief van de VNG over het profiel in HR21. Over de consequenties daarvan, bereidt de commissie een workshop voor op het Jaarcongres op 7 oktober.  

Daarnaast is gesproken over duale bedrijfsvoering: er wordt een notitie voorbereid over de vraag hoe je als griffier omgaat met diensten van de organisatie; Welke taken voer je zelf uit als griffie? Over welke maak je afspraken met de organisatie? En welke afspraken maak je dan? Ook wordt gewerkt aan een workshop voor P&O-medewerkers: een eerste try-out daarvan, wordt deze week in Breda gehouden. Verder staan er maar liefst 30 trainingen voor de werkgeverscommissies gepland.

Bestuursvergadering: 21 juni
De belangrijkste punten uit de bestuursvergadering zijn: Arnout van Kooij is welkom geheten in het bestuur. Op de ALV van 3 juni is hij benoemd als bestuurslid met de portefeuille Professionalisering. Hij volgt hiermee Bernadette Jansen op. Deze ALV vond plaats in de Eerste Kamer. Het bestuur kijkt terug op een zeer goed bezochte en ook inhoudelijk zeer geslaagde dag met waardevolle ontmoetingen en interessante workshops en presentaties.

Het trendrapport 2022 "De griffier kijkt in de spiegel" werd door Heinrich Winter en Ina Middelkamp gepresenteerd. Het rapport is in digitale vorm beschikbaar. Het is een waardevol rapport voor onze beroepsgroep. Het bestuur vindt het belangrijk dat het breder onder de aandacht komt in bestuurlijk Nederland. De commissie Openbaar Bestuur zal hier op inspelen.

De commissie Professionalisering heeft in 2018 de Professionaliseringsagenda 2018-2022 vastgesteld. Met deze agenda geeft de VvG een impuls aan de scholing en professionalisering van onze beroepsgroep. Het bestuur heeft besloten om deze Professionaliseringsagenda te herijken voor de komende vier jaar. Hierbij worden nadrukkelijk de andere commissies binnen onze vereniging betrokken. De huidige agenda is hier te bekijken. Als je input mee wilt geven voor de herijking, laat dit dan weten via: info@griffiers.nl.

Het jaarcongres vindt dit jaar in Utrecht plaats. Het thema is: 'Leiderschap'. Het bestuur is blij dat collega's de organisatie op zich willen nemen want de inspanningen voor het organiseren van opnieuw een geweldig congres,  zijn niet mals! Het bestuur heeft zich ook gebogen over de begroting van het congres. Het thema 'Leiderschap' sluit aan bij het jaarthema 2022 van onze vereniging ‘Leiderschap gevraagd!'. Er wordt ook al gebrainstormd over het jaarthema voor 2023. Deze wordt bij de Begroting 2023 op de ALV in Utrecht gepresenteerd.