Trots op de raad, eindrapportage beschikbaar

Wat ziet u als oorzaken van het afgenomen aanzien van de raad en hoe kunnen we het aanzien van de gemeenteraad verbeteren? Gemeenteraadsleden uit vrijwel het hele land hebben voor en na de zomer van 2017 over deze twee kernvragen gediscussieerd. Zij deden dat in zes bijeenkomsten onder de titel ‘Trots op de raad’.Steeds was er een bestuurskundige aanwezig om achtergrondkennis te delen, kritische reflectie te bieden en om andere oplossingsrichtingen aan te bieden. De opkomst was in totaal ongeveer 180 deelnemers, gemiddeld 30 per keer.

De serie bijeenkomsten is onderdeel van het Samenspelprogramma Lokale Democratie in Beweging.

De opbrengst van deze bijeenkomsten vind je hier.