Trends in het functioneren van de lokale democratie: een kans of een bedreiging?

 

De commissie Openbaar Bestuur heeft destijds in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar trends en ontwikkelingen in het openbaar bestuur vanuit het functioneren van de griffiers.

 

Het doel van het onderzoek was om ontwikkelingen in het functioneren van de lokale democratie en van de positie van de griffier daarbij op het spoor te komen. Daarvoor zijn destijds 10 trends gesignaleerd door de commissie en uitgezet als onderzoek.

De Rijksuniversiteit Groningen en het onderzoeksbureau Pro-Facto heeft de commissie Openbaar Bestuur meegeholpen aan het opzetten van het onderzoek en het analyseren van de resultaten. Een 20-tal griffiers hebben vaak in tweetallen in de vorm van essays deze trends en ontwikkelingen die zij signaleerden beschreven. De eerste resultaten van het onderzoek waar destijds 281 griffiers (58% respons) aan hebben meegewerkt hebben zijn gepresenteerd in de vorm van een boekwerkje dat de titel meekreeg: "De griffier als uitkijkpost". Tijdens het jaarcongres in 2013 zijn de resultaten gepresenteerd en is in workshops het onderzoek besproken.

 

Ruim 4 jaar later is het onderzoek herhaald en daarmee kunnen de onderzoeksresultaten met elkaar worden vergeleken. Het 2e onderzoek dat de titel: "De griffier kijkt verder....." is de moeite waard om te lezen. Een 5 tal griffiers hebben daarbij essays geschreven die een boeiende inkijk geven in de trends: 'geheimhouding', 'de controlerende rol van de raad' en 'de deliberatieve democratie'.  Ook nu was de respons hoog; 203 griffiers (54%) werkten mee aan het 2e onderzoek, waarmee een goede vergelijking kon worden gemaakt . Daarmee kunnen we verder kijken in de ontwikkelingen van ons vakgebied. 'Burgerparticipatie' stond in 2017 met stip op de 1e plaats, gevolgd door 'sociale media' (1e plaats in 2013). Nieuw in de top 3 is de 'controlerende rol van de raad' die daarmee 'schaalvergroting' (3e plaats in 2013) verdrong.

Het is de bedoeling om in 2021 dit onderzoek te herhalen.

 

De commissie Openbaar Bestuur nodigt jullie bijvoorbeeld via de griffierskringen uit om over dit onderzoek in gesprek te gaan. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Jan de Jong, beoogd griffier Westerkwartier (06-22567847, of per email jan.dejong@westerkwartier.nl).