Trainingen werkgeverscommissies

Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de gemeenteraden geïnstalleerd, zullen ook de werkgevercommissies weer gevuld worden met (nieuwe) leden. Het is belangrijk dat deze raadsleden zich bewust zijn van de rol van werkgever en deze rol goed invullen

Net als vier jaar geleden, bieden wij daarom samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden weer trainingen aan voor de nieuwe werkgeverscommissies.

De trainingen vinden plaats van eind juni tot en met begin november. De trainingen worden per griffierskring georganiseerd. De contactpersoon van elke griffiersrkring heeft een uitnodiging ontvangen met alle informatie. Mochten er vragen zijn vanuit de kring, neem dan contact op met Ralph de Vries via: 06 21154871 / info@griffiers.nl. Voor werkgeverscommissies die aan de slag moeten met de werving en selectie van een nieuwe griffier zal in december een aanvullend webinar georganiseerd worden.