Tips voor raadsleden bij controle inzet technologie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde tips voor het controleren door de gemeenteraad van de inzet van technologie.

Ook bij de deelname aan samenwerkingsverbanden. Het gaat om aanvullingen op de handreiking ‘Gemeenten en privacy: wat kunt u als raadslid doen?’

Opkomen voor de privacy van inwoners
Door het gemeentebestuur kritisch te bevragen, komen raadsleden op voor de privacy van de inwoners van hun gemeente. Raadsleden vinden in de aanvullende handreikingen van de AP vragen waarmee zij het gesprek kunnen starten.

Meer informatie
Lees het bericht van de AP en download de aanvullende handreikingen en de oorspronkelijke handreiking over privacy: AP helpt raadsleden bij controleren inzet technologie en samenwerkingsverbanden in gemeenten