Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming met 2 maanden verlengd

Het Ministerie van BZK heeft laten weten dat de looptijd van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming met 2 maanden is verlengd. De tijdelijke wet vervalt nu per 1 november 2020. Het ministerie heeft dit besluit voor het zomerreces genomen zodat tijdig bekend is dat ook na het reces de mogelijkheid tot het houden van een digitale raadsvergadering bestaat. Net zoals dit besluit tot verlenging zal een eventueel volgende verlenging alleen gebaseerd worden op de gezondheidssituatie.