Themabijeenkomst “Meervoudige democratie in perspectief”

 

Bestuurslid Hans Rijs nam, samen met Hester en Sabine, medewerkers bureau, vandaag donderdag 5 april deel aan de themabijeenkomst van Lokale democratie, een netwerk van beroeps- en belangenverenigingen uit het openbaar bestuur over  het onderwerp meervoudige democratie.

 

Doel van de bijeenkomst is het zichtbaar maken wat de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende perspectieven op democratie zijn. Gezocht wordt naar de overeenkomsten in de achterliggende uitgangspunten. Deze vormen de basis voor het formuleren van concrete oplossingen die vorm kunnen geven aan de meervoudige democratie in de dagelijkse praktijk.

 

Hans Rijs:“Goed dat VNG en BZK dit soort bijeenkomsten organiseren ter versterking van de lokale democratie.”

 

 

Wat is Meervoudige democratie?

 

Naast de klassieke representatieve democratie, met een centrale rol voor de gemeenteraad, zijn er de laatste jaren alternatieve vormen van democratie en maatschappelijke besluitvorming opgekomen. Hierin nemen inwoners van een gemeente actief deel aan de besluitvorming binnen een gemeente.

 

Daarmee is een meervoudige democratie die vooral kansen biedt, maar ook ongemak veroorzaakt. Wordt de gemeenteraad bijvoorbeeld niet buitenspel gezet? Hoe verhouden deze vormen zich tot elkaar en hoe kunnen ze elkaar aanvullen en versterken? Volg de gesprekken op http://www.lokale-democratie.nl