Terugblik Grote Workshop Zwolle: veelzijdig en inspirerend

 

Op vrijdag 7 december kwamen ruim 60 collega’s bij elkaar voor de Grote Workshop in Zwolle.

In de ochtend stonden we stil bij de Algemene Verordening persoonsgegevens (AVG) en de dilemma’s die deze verordening meebrengt bij het vormgeven van een transparante democratie. Er werd een toelichting gegeven op de belangrijkste bepalingen van de verordening en de gevolgen voor de dagelijkse praktijk op de griffie. Er is nog veel ruimte voor interpretatie en een groot grijs gebied. Dat maakt het lastig voor griffiers om altijd juist te handelen. De belangrijkste boodschap: wees niet bang om fouten te maken en zoek de ruimte op de wet geeft. Doel van de AVG is immers tweeledig: bescherming persoonsgegevens en het creëren van een “ ruimte van vrijheid, veiligheid en recht alsook tot economische en sociale vooruitgang”.

Na inleidingen van Robert van Dijk, Annerine Blufpand, Tom Kunzler en John Bijl, ging de groep in twee deelsessies bijeen om input op te halen voor een uitgebreide Q&A-lijst die later via o.a. de website beschikbaar komt. Daarnaast komen binnenkort de presentaties, een checklist en een lijst van belangrijke bepalingen beschikbaar op de website.

 

In de middag stond het fenomeen raadsakkoorden centraal. Uit de analyse door de VNG van de college-akkoorden blijkt dat 45 gemeenten werken met enige vorm van een raadsakkoord en nog eens 15 gemeenten met maatschappelijke of samenlevingsakkoorden.

Rien Fraanje, secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur, plaatste in zijn inleiding het raadsakkoord in een breder bestuurlijk, politiek en maatschappelijk perspectief. Volgens hem heeft het raadsakkoord de potentie om de positie van de raad als instituut te versterken. Het grootste risico in de uitvoering is dat je met het raadsakkoord de politiek uit de raad haalt. Zijn belangrijkste tip is om grote onderwerpen in de raad te blijven politiseren, juist om maatschappelijke polarisatie tegen te gaan.

Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede, koos in haar bijdrage de invalshoek van de lokale samenleving: wat zien die inwoners gebeuren in hun gemeente, hoe kijken zij naar het politieke “spel” in het gemeentebestuur. Zij eindigde haar betoog met het beeld van een jazzorkestje: hoe te improviseren op een paar afspraken vooraf en tijdens de uitvoering.

In de drie deelsessies werd, aan de hand van verzamelde casus, stilgestaan bij de mogelijke knelpunten bij de uitvoering, de faal- en succesfactoren bij het tot stand brengen van een raadsakkoord en het tot stand brengen van een samenlevingsakkoord. Aan het slot werd geconcludeerd dat vervolgacties vanuit Democratie in Actie en/of de professionaliseringsagenda wenselijk zijn, daar komen wij op terug.