Terugblik commissiedag

Op vrijdag 22 april vond een commissiedag plaats. Het bestuur en de inhoudelijke commissies van onze Vereniging kwamen samen in de raadzaal in Utrecht. Het doel van de dag was het stimuleren van uitwisseling tussen de verschillende commissies en natuurlijk stond zoals altijd de collegiale ontmoeting centraal.

De dag begon met een korte pitch van de verschillende commissies over hun werkzaamheden. Dit gaf iedereen een goed beeld van de inzet van de verschillende commissies én er werden meteen dwarsverbanden gelegd tussen de commissies.

De commissie professionalisering vertelde over het onderzoek naar de internationale vergelijking van de griffiersfunctie, dat binnenkort ook met jullie gedeeld zal worden. De commissie Openbaar bestuur over het succes van de lunchlezingen over digitalisering en het trendonderzoek wat op 3 juni tijdens de ALV gepresenteerd wordt. De commissie Integriteit gaat, nu corona voorbij is, de trainingen integriteit voor griffierskringen weer oppakken. En de commissie Belangenbehartiging gaat verder met het op de kaart zetten van het griffiersprofiel en de rechtspositie van de griffier.  

Daarna gingen we in gesprek over de interne communicatie tussen de commissies en met de leden. Nu de commissie Communicatie en Informatie zijn opdracht heeft afgerond, liggen er verschillende aanbeveling om aan de slag te gaan. Hiervoor wordt ingezet op een beter gebruik van de al bestaande communicatiemiddelen.  

Ter afsluiting gingen we in gesprek met prof. mr. dr. Elzinga over zijn aanbevelingen voor het verstevigen van het regionaal bestuur. Er werd gesproken over hoe het ministerie van Binnenlandse zaken weer een regiorol terug kan krijgen. De financiële knelpunten van gemeenten en de ruimte voor de gemeenteraden om nog politiek te bedrijven. En natuurlijk gingen we daarbij ook dieper in op de rol van ons als griffiers bij deze aanbevelingen. Het was een geslaagde dag en deze wordt zeker vervolgd!

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding