Status omtrent Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

Minister Ollongren is voornemens om de werking van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming wederom met twee maanden te verlengen, tot ten minste 1 juli 2021. Lees hier de brief die ze daarover aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Namens de VvG zijn onze bestuursadviseur Hester den Oudsten en bestuurslid Hans Rijs nauw betrokken bij de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming en het vervolg hiervan. In deze brief informeert de minister de Tweede Kamer over een permanente regeling met betrekking tot digitaal en hybride vergaderen.