Stand van zaken Experimentenwet gemeenten

De afgelopen jaren hebben vele collega’s zich ingezet om de experimenteerruimte tbv de inzet van externe voorzitters bij commissie vergaderingen te bewerkstelliggen. In aansluiting daarop heeft de Vereniging van Griffiers er bij BZK op aangedrongen voor de raadsverkiezingen duidelijkheid te verschaffen.

Zoals het zich nu laat aanzien zal de gewenste experimenteerruimte nog even op zich laten wachten nu door de huidige minister besloten is de experimentenwet niet door te zetten.

Het is opnieuw afwachten hoe de vraag van onderop te mogen experimenteren kan worden ingevuld. Wij gaan er van uit dat de huidige minister snel met concrete voorstellen zal komen en dat we binnen afzienbare tijd alsnog invulling kunnen geven aan de mogelijkheid van inzet van een externe voorzitter binnen het raadsdomein.