Stadskanaal - Door de ondergrens

De raad van Stadskanaal heeft voor 2021 een niet-sluitende begroting vastgesteld. De raad zag zich daartoe genoodzaakt vanwege grote financiële tekorten. Deze zijn veroorzaakt door de decentralisaties in het sociaal domein. Onder leiding van Janine Abbring heeft hierover op 2 februari jl. een tafelgesprek plaatsgevonden met professor Caspar van den Berg, professor Bettina Bock, professor Douwe Jan Elzinga en de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen.

Het verslag van dat gesprek tref je hier aan. Wil je het tafelgesprek (terug)zien? De volledige uitzending vind je hier (49:14 minuten). Een korte samenvatting staat hier (5:08 minuten).